Safina i Mtwapa, Kenya.

Foto: Dag Jonzon/Sida

MFS-studenter ges en realistisk världsbild

Uppdaterad: 25 juni 2014

Vi är alla nybörjare i tjugohundratalet; ett århundrade som kommer att skilja sig markant från det föregående, som författaren och sociologen Göran Therborn skriver i sin genomgång av världens globaliseringsvågor i ” Världen - En inledning.”

Det är med den inställningen som Sida Partnership Forum i Härnösand välkomnar 41 Minor Field Studies (MFS)-studenter den här veckan. De ska under några dagar förbereda sig inför sina resor till ett utvecklingsland där de på plats ska fördjupa sig i ett ämne som ska resultera i  ett examensarbete för kandidat-, magister- eller masterexamen.

 - Vi vill förmedla en nyfiken och realistisk världsbild byggd på kunskap om vad som styr modernt bistånd, hur världen har utvecklats som den gjort och vad som krävs av nya utvecklingsmål för att skapa hållbara samhällen.
Så sammanfattar Alex Muigai , som är kursansvarig,  vad dialogen med de svenska studenterna  handlar om.

Det var i april i fjol som Sida Partnership Forum tog över utresekurserna från universiteten i Umeå, Uppsala och Göteborg för studenter som  beviljats MFS-stipendium   – ett stipendium som finansieras av Sida men administreras av respektive universitet.

Hittills har sammanlagt 437 studenter från 31 svenska universitet och högskolor gått den nya kursen. Internatboendet på kursgården i Härnösand uppskattas av studenterna, visar  utvärderingen i årsrapporten för 2012 som lämnats till den nya myndigheten Universitets- och Högskolerådet, UHR (som tidigare hette Internationella Programkontoret.)

 - Det är lättare med grupparbeten, man lär känna varandra och drar nytta av varandras olika kompetenser samt knyter kontakter för framtiden, enligt många studenters egna uppgifter i utvärderingen. I den mån någon kritik uttalas, gäller det nästan undantagslöst att kursen är för kort och att man skulle vilja ha mer fördjupning i de olika ämnena.

En uppskattad del i kurserna är möjligheten för studenterna att träffa en person som kommer från eller har stor insikt och kunskap om det land man ska åka till. Många av dessa landinformatörer kommer till Härnösand och umgås med studenterna under en kväll.  Alla landinformatörer har dock inte möjlighet att delta på plats och därför sker ett stort antal av kontakterna via Skype.

För närvarande har Sida Partnership Forum kontakt med drygt 70 landinformatörer som täcker ett 60-tal länder. Under 2013 kommer mellan 700-800 nya MFS-stipendiater till Sida Partnership Forum  för att gå utbildningen, fördelade på 25-30 kurser. Syftet är att förbereda studenterna att verka i globala sammanhang och att ge lärosäten möjlighet att etablera och stärka internationella kontakter. I minst åtta veckor kan studenten studera frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land studenten åker till.

Faktaruta 2012: Sida Partnership Forum

   

Antal universitet och högskolor:

Antal elever:

Antal länder:

Äldsta elev:

Yngsta elev

Medelålder:

Antal kurser:

31 st

437st

66

65 år

20 år

26 år

20st 

 

Tio  I toppländer

Tanzania
India
Kenya
Uganda
South Africa
Vietnam
China
Ghana
Nepal
Brazil
Ethiopia
Namibia
Thailand
Zambia

   

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän