• Vi är alla nybörjare i tjugohundratalet; ett århundrade som kommer att skilja sig markant från det föregående, som författaren och sociologen Göran Therborn ...
  • För att skapa en bra dialog om sex och samlevnad med ungdomar, då behöver man bygga upp deras tillit och förtroende. När Indien satsar på att bygga upp mer ...
  • Raoul Wallenberg Institutet inleder ett pilotarbete i Kambodja för att öka kunskapen och kompetensen för mänskliga rättigheter. Sida bidrar med 43,3 miljoner ...
  • Biståndet till Burkina Faso ska avslutas och Sida ska ta fram underlag för 20 nya resultatstrategier. Samtidigt fortsätter satsningen på samverkan med ...
  • De flesta svenskar har en inaktuell bild av hur människor i världen har det. Men uppfattningarna har blivit lite mer realistiska det senaste året, enligt den ...