Sida är den största givaren till CRDP-programmet, det första i sitt slag att stödja en uveckling av Västbanken berättar Sufian Mushasha på UNDP i Jerusalem.

Fotograf Sida/ Susanna Wasielewski Ahlfors

Sida är den största givaren till CRDP-programmet, det första i sitt slag att stödja en uveckling av Västbanken berättar Sufian Mushasha på UNDP i Jerusalem.

Israel kontrollerar majoriteten av Västbankens yta med avspärrningar och gränsposteringar som följd. På bilden syns en checkpoint vid infarten till staden Nablus.

Fotograf Sida/ Susanna Wasielewski Ahlfors

Israel kontrollerar majoriteten av Västbankens yta med avspärrningar och gränsposteringar som följd. På bilden syns en checkpoint vid infarten till staden Nablus.

Israeliska bosättningar breder ut sig inom Område C, som här på toppen av en kulle på norra Västbanken. I förgrunden syns en närliggande palestinsk by.

Fotograf Ahmad Daghlas

Israeliska bosättningar breder ut sig inom Område C, som här på toppen av en kulle på norra Västbanken. I förgrunden syns en närliggande palestinsk by.

Stöd till Västbanken ska få palestinier att stanna kvar

Uppdaterad: 25 juni 2014

Sidas stöd till område C på Västbanken ska förbättra palestiniernas levnadsförhållanden och möjligheter att försörja sig. Genom stöd från givare i väst kan de palestinska myndigheternas öka sitt inflytande i det ockuperade området och göra det lättare för palestinier att stanna kvar på sin mark.

– Den palestinska myndigheten kan inte göra någonting i område C utan tillstånd från Israel, om det så handlar om att bygga en liten toalett vid en skola eller sätta upp solpaneler på hustaken i en by, säger Sufian Mushasha på UNDP, som i samarbete med Sida genomför programmet Community Resilience and Development Programme for Area C & East Jerusalem (CRDP).

Område C som utgör hela 62 procent av Västbanken består framför allt av marken utanför de palestinska städerna och byarna. I enlighet med Osloavtalet skulle området stå under israelisk kontroll i fem år, men 20 år senare kontrolleras området fortfarande av israelisk militär. Antalet israeliska bosättare i området är idag långt fler än palestinierna.

Sida är med sina 30 miljoner kronor om året den största givaren till programmet, vilket är det första i sitt slag. Förutom det ekonomiska bidraget är det politiska stödet från Sverige, Storbritannien och andra givare oerhört viktigt. Givarna kan tillsammans med de organisationer som ska genomföra aktiviteterna ha en mer konstruktiv dialog med de israeliska myndigheterna än vad som är möjligt för palestinierna. Efter en första fas där man tagit reda på vilka behov människor har så drar programmets olika aktiviteter nu igång.

– Det handlar om att öka den palestinska myndighetens ledande roll över aktiviteter i område C och Östra Jerusalem och att öka palestiniernas möjlighet att stanna kvar i området. Till exempel genom att producera el med hjälp av solpaneler på taket, skapa lekplatser för barnen, bygga ut skolor eller anställa en gynekolog på hälsokliniker så att kvinnor kan föda där istället för att fastna vid en checkpoint. Vi måste vara smidiga och kreativa, och satsa på aktiviteter som kan genomföras snabbt, och dessutom fokusera på de långsiktiga utvecklingsbehoven som finns hos dem som bor i området, istället för att begränsa vårt stöd till deras grundläggande humanitära behov, säger Sufian Mushasha.

Det första viktiga steget i programmet är redan uppnått: skapandet av en palestinsk mekanism som kan ge den palestinska myndigheten mer inflytande över sina områden. Område C är en nödvändig del för att klara den palestinska befolkningstillväxten och ekonomin, om tvåstatslösningen en dag ska bli verklighet.

En konsekvens av den israeliska ockupationen är att det i stort sett är omöjligt att få tillstånd att bygga skolor eller hälsokliniker i område C. Bristen på utbildning, hälsovård och arbete i området har därför gjort att många palestinier tvingats lämna sina hem. Vattentillgången är en annan viktig fråga. Medan bosättningarnas hus kan ha pooler i trädgården saknar de palestinska byarna runtomkring ofta rinnande vatten. De israeliska bosättningarna utökas ständigt, vilket ytterligare begränsar palestiniernas möjlighet att förflytta sig. Avspärrningar och säkerhetszoner gör det oerhört svårt för bönder att odla sin jord, skörda sina produkter och sälja dem. Det bryter i slutändan ner deras vilja och får dem att ge upp.

– Idag kan en bonde bli sittande en hel dag vid en checkpoint, där hans grönsaker ruttnar i solen, för att vakten inte vill släppa igenom honom, förklarar Sufian Mushasha.

Att stödja utvecklingen av Område C har länge varit en känslig fråga, och givarsamfundets stöd har hittills handlat om humanitära insatser. Om palestinierna får tillgång till de ekonomiskt viktiga naturresurserna, eller den bördig jordbruksmark som finns i området, kan behovet av bistånd minska.

 

Om CRDP programmet

Målet för Community Resilience and Development Programme för Område C och Östra Jerusalem är att säkerställa palestiniernas försörjningsmöjligheter och ge dem möjlighet att stanna på sin mark.

Programmet ska bidra till att:

  • förhindra att levnadsvillkoren försämras för palestinierna i Område C och Östra Jerusalem, vilket
    hämmar deras möjligheter till utveckling,
  • skydda palestinsk mark och egendom i Område C och Östra Jerusalem, och
  • dämpa och helst vända migrationsströmmarna från område C och Östra Jerusalem genom att öka människors säkerhet och palestiniernas försörjningsmöjligheter.

CRDP är resultatet av ett fruktbart samarbete mellan den palestinska myndighetens ministerium för planering och administrativ utveckling (MOPAD), FN: s utvecklingsprogram för stöd till det palestinska folket (UNDP/PAPP), och Sveriges regering genom Sida, som bidrar med  90 miljoner kronor. Den brittiska regeringen ger också stöd till programmet och fler givare har utlovat stöd inom en snar framtid. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän