By i Mali

Foto: G. Barton

Stöd till Mali på kort och lång sikt

Uppdaterad: 25 juni 2014

Sverige genom Sida ökar sitt stöd till Mali för att långsiktigt bygga upp landet efter konflikten och fortsätter med stöd för humanitära insatser. Den akuta hjälpen ska bland annat bistå flyktingar och klara matförsörjningen. Inom det humanitära stödet ingår två minröjningsteam som MSB skickar ner.

Samtidigt som den fransk-maliska insatsen motade bort islamistrebellerna utlovade omvärlden motsvarande 2,9 miljarder kronor stöd till Mali vid en givarkonferens i Etiopien.

 – Vi kan nog räkna med en relativt lång period av humanitärt stöd med anledning av den maliska flyktingsituationen. Många fattiga familjer i söder får det svårt att ta hand om flyende släktingar från norr vilket blir en ytterligare påfrestning på landet, säger Åsa Palmgren, som arbetar för Sida på ambassaden i huvudstaden Bamako.

Minst 230 000 malier har blivit flyktingar i sitt eget land och FN:s flyktingorgan UNHCR räknar med att den siffran kan fördubblas. Sida humanitära stöd till Mali uppgick till omkring 90 miljoner kronor för 2012, vilket gjort Sverige till det tredje största enskilda givarlandet. Stödet har framför allt gått till flyktinghjälp och matförsörjning i norr, men även till skydd av barn, vatten/sanitet och logistikstöd till FN. Sida ser för närvarande över planeringen av det humanitära biståndet för i år och det finns en beredskap för stöd till akuta insatser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skickar ner två minröjningsteam på sammanlagt på ett tio-tal personer för att kartlägga situationen och utbilda personal i minröjning. Insatsen som finansieras av Sida kostar 10 miljoner kronor och ska pågå under ett halvår.

De humanitära insatserna är en akut prioritet men det är samtidigt viktigt att stödja Malis färdplan för demokratiskt styre för att bygga upp landet igen.. Sveriges utvecklingssamarbete med Mali kommer att öka för 2013 och anpassas till den pågående konflikten, med prioritet till insatser för att stärka respekt för mänskliga rättigheter samt till valprocessen genom FN och civila samhället. Det bilaterala utvecklingssamarbetet med Malis regering är tills vidare suspenderat efter militärkuppen i mars ifjol. 

 

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän