Blivande mammor väntar på att bli undersökta på mödravårdsmottagningen i Monrovias slum.

Foto: Anette Widholm Bolme/Sida

Sida bidrar till hälsoprojekt i Uganda

Uppdaterad: 25 juni 2014

Sverige ska stödja ett hälsoprojekt i Uganda där hälsokuponger skall ge fattiga kvinnor tillgång till vård i samband med graviditet och förlossning. Målet är att öka fattiga kvinnors tillgänglighet till förlossningsvård för att på sikt kunna minska mödradödligheten i Uganda.

Uganda har en av de högsta befolkningstillväxterna i världen - ugandiska kvinnor föder i genomsnitt 6,2 barn. Mödrar och barn är de som procentuellt drabbas mest av sjukdom och sjukdomar i samband med havande- och mödraskap utgör 20 procent av landets totala sjukdomsbörda.

Siffror visar att mödradödligheten inte har förbättras i landet sedan 2006 då man senast gjorde en mätning. Den uppskattade mödradödligheten är 438 dödsfall per 100 000 födslar. Det blir totalt 6000 kvinnor som dör varje år och tjugo gånger fler drabbas av komplikationer i samband med graviditet och förlossning.

Ugandas hälsosystem är svagt och underfinansierat och lider brist på både mediciner, materiella resurser och utbildad personal. Dessutom saknas vägar, tillgång till elektricitet och tillgång till vatten vid sjukhusen. Blivande mödrar har därför inte tillgång till den vård de skulle behöva, och riskerar att dö av blödningar, infektioner, abort, havandeskapsförgiftning och andra komplikationer i samband med förlossning.

Hälsopaket med kuponger ger blivande mödrar billig vård

Sida bidrar till ett hälsoprojekt med målet att öka tillgången till vård för fattiga kvinnor under graviditet och förlossning. Kvinnorna erbjuds att köpa en hälsokupong till reducerat pris vilken ger rätt till ett hälsopaket bestående av vård under graviditet och förlossning, ett uppföljande besök efter förlossningen samt akuttransport och hjälp vid en komplicerad förlossning. Hälsopaketet inkluderar även förebyggande vård av HIV som sprids mellan mor och barn. Denna vård innefattar ett HIV-test som görs när kvinnan skrivs in i programmet, samt, i de fall kvinnan är smittad, hjälp att förhindra spridning av smittan mellan mor och barn i samband med förlossningen.

Projektet är baserat på ett framgångsrikt pilotprojekt som varade 2008-2011 och skall, förutom att sälja hälsokuponger och ge vård, även hjälpa till att stärka nationella institutioner inklusive hälsoministeriet för att kunna genomföra projektet och för att hantera liknande projekt i framtiden.

Hälsokupongerna är tänkta att kosta kvinnorna 2 dollar styck. Priset är satt för att balansera mellan att det inte ska kosta så pass lite att det inte har något värde för dess användare men skall samtidigt vara överkomligt också för de fattigaste kvinnorna.

För kvinnorna innebär möjligheten att få kvalificerad vård genom hälsokupongen stor skillnad. En förlossning utan komplikationer som sker vid en hälsoanläggning kan i vanliga fall kosta en kvinna upp till 40 dollar. Tillstöter komplikationer stiger kostnaderna ytterligare.

Huvudfokus för projektet är att stödja kvinnor med att få en säker förlossning med minskad mödradödlighet till följd. Resultat från pilotprojektet visar dessutom att männens roll och engagemang under sin partners graviditet och förlossning blev större. I andra fasen av projektet vill man därför fortsätta bygga vidare på den positiva erfarenhet man fått av männens ökade deltagande.

I riktlinjerna för global utveckling, där den svenska strategin för utvecklingssamarbete med Uganda 2009-2013 ingår, inkluderas stöd till hälsa. Målet för hälsosektorn är att förbättra tillgängligheten till hälsoservice för fattiga människor samt att minska spridningen av HIV/AIDS. Att stödja denna sektor är viktigt både ur ett fattigdomsperspektiv men även ur ett rättsligt perspektiv.

  - Projektet med hälsokuponger för fattiga kvinnor är ett bra komplement till våra insatser på hälsoområdet i Uganda, säger Malin Krook som ansvarar för insatsen i på den svenska ambassaden i Kampala.

Faktaruta:

I dagsläget är Sverige den största givaren till projektet och kommer att bidra med 90 miljoner fördelat över fyra år. Övriga givare är bland annat USAID och DFID.

De resultat programmet syftar till är att:

  • ge 200 000 kvinnor en förlossning med assistans av utbildad personal.
  • få 50 % av de gravida kvinnorna inskrivna i programmet att göra minst 4 hälsobesök under graviditeten.
  • ge 100 % av de gravida HIV-positiva kvinnorna behandling som förhindrar att deras barn smittas med HIV vid förlossningen. 
  • 30 % av de kvinnor som är inskrivna i programmet samt deras nyfödda barn får vård efter förlossningen.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän