Graffiti på väggi Kiberas slum efter protesterna som följde på valet 2007.

Foto: The Advocacy Project

Kenya går till val

Uppdaterad: 25 juni 2014

Sverige har bidragit till valprocessen i Kenya med 65 miljoner kronor. Inför valet, som hålls på måndag den 4 mars, har presidentkandidaterna debatterat viktiga sakfrågor öppet för första gången och gemensamt lovat att verka för att valet ska bli fritt och fredligt.

På måndag den 4 mars går Kenya till val. Freden och demokratin i Kenya står på spel och valet innebär direkta risker för motsättningar och våldsyttringar. Sverige ger genom Sida ger ett omfattande stöd till valprocessen med dryga 65 miljoner kronor, bland annat genom initiativ för att stärka den oberoende valkommissionen, lokala och regionala organisationer som arbetar för fred och försoning samt insatser för ökad säkerhet liksom stärkt kapacitet för valobservation. 

 -  Att kunna genomföra fria, rättvisa och fredliga val är demokratins yttersta test. För Sverige är det av yttersta vikt att stödja de goda krafter som arbetar för att Kenya ska kunna lyckas med detta. Vi vill att vårt stöd till landets nya grundlag bidrar till att bana vägen mot ett mer enat, stabilt och på alla sätt rikare Kenya, säger Anders Rönquist, biståndschef vid den svenska ambassaden i Nairobi.

Det mest omfattande svenska stödet går till den oberoende valkommissionens arbete som kanaliserar genom FN-organet UNDP. 41,6 miljoner kronor har hittills gått till insatser för valkommissionens institutionella förstärkning, säkerhet, effektiv och transparent valförrättning, ökat folkligt deltagande, väljarupplysning och utbildning samt förbättrad samordning mellan valets nyckelinstitutioner.

 - Tillsammans med andra internationella givare söker Sida genom den svenska ambassaden bidra till att stötta de ansvariga statliga institutionerna och det civila samhället för att skapa goda förutsättningar för att Kenya ska kunna hålla fria och fredliga val. I detta arbete är också den politiska dialogen ett viktigt instrument för att komplettera det stöd som ges genom biståndet, säger Anders Rönquist.

Sverige har bland annat givit stöd och deltagit i en dialog med nyckelaktörer på högsta nivå för att verka för ett enat nationellt ledarskap inför och under valen. Denna dialog har inkluderat presidenten, premiärministern, talmannen, ordföranden i högsta domstolen, valkommissionen, civila samhället och den privata sektorn.

Ett annat viktigt exempel på hur Sverige verkar för fria och rättvisa val är stödet till det regionala organet EISA (Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa), som syftar till att stärka de politiska partiernas interna demokratisering och genomförandet av ansvarsfulla kampanjer, liksom partiernas kapacitet att lösa valrelaterade konflikter på fredlig väg genom rättsväsendet – inte med våld som efter valen 2007.

Sida har avsatt cirka 10 miljoner kronor för stödet till EISA, men också 4,6 miljoner till internationella IDEA för att utveckla verktyg för förbättrad riskkartläggning inför valet. Tillsammans med det svenska stödet till de nationella kommissionerna för fred och försoning bidrar Sida och Sverige till Kenyas arbete för att minska spänningarna och risken för våld i samband med de allmänna valen i mars.

Anders Rönquist lyfter också fram det omfattande stödet för rättsväsendets och valkommissionens oberoende. Dessa utgör grundbultar för det fortsatta arbetet för demokrati och fred i Kenya. Sverige var först ut bland de internationella givarna med stöd till rättsväsendets reformering.

 – Positivt den senaste tiden är att under de två presidentsvalsdebatterna i kenyansk teve och radio har viktiga sakfrågor för första gången valdebatteras öppet. Presidentkandidaterna har också gjort enade upprop där de lovar att verka för fria och fredliga val. Dessa händelser och det omfattande internationella stödet för fortsatt demokratisering och fred i Kenya har sannolikt bidragit till att skapa bättre förutsättningar och ingjuta hopp inför genomförande av valet, säger Anders Rönquist.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän