Hur kan mjukvara användas i utvecklingssyfte?

Uppdaterad: 25 juni 2014

Mjukvara, framtagen av och för den lokala marknaden i utvecklingsländer är viktigt för landets utveckling menar Torbjörn Fredriksson, ansvarig för UNCTADs arbete med IT för utveckling.

Sida besöktes nyligen av Torbjörn Fredriksson som höll en föreläsning om UNCTADS senaste årliga rapport,  vilken handlar om den globala informationsekonomin. Temat för årets rapport är “the software industry and development countries” vilken beskriver hur mjukvara används i utvecklingsländer. Rapporten tar upp områden så som nationella mjukvarumarknader, globala och regionala trender inom mjukvara samt hur mjukvara kan användas för utveckling.

De trender man ser är bland annat en revolution inom mobiltelefonin där antalet abonnemang mer än fördubblats under de senaste sex åren. Detta har lett till att den lokala efterfrågan av mjukvara i utvecklingsländerna har blivit större och samtidigt har utvecklingen av appar anpassade till lokala behov, kulturer och språk ökat. I Sri Lanka var de mest populära apparna som togs fram i landet för androidtelefoner 2012 sådana som tillgodosåg den lokala befolkningens behov i form av bland annat webbläsare, ordböcker och radiostationer på det lokala språket.

De hinder man kan se för mjukvaruutveckling i utvecklingsländerna är framför allt begränsad tillgång till riskkapital, brist på kvalificerad arbetskraft och infrastruktur för ICT (Information, Communication and  Technologies). Man ser även att brist på offentlig upphandling är ett hinder för att öka utvecklingen. Politiska åtgärder för att skapa möjligheter för den egna mjukvaruindustrin så som att till exempel använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för att skapa lokal efterfråga, kan däremot hjälpa till att möjliggöra för utveckling.

Torbjörn menar att målet för internationella partners är att gå från att vara passiva användare av utländsk teknologi till att utveckla relevanta lokala appar vilka möjliggör för utveckling!

Ola Pettersson, programansvarig på Sida inom ICT4D (Information and Communication Technologies for Development), menar att Sida, genom att stödja UNCTAD, bidrar till att utveckla kapaciteten hos relevanta aktörer i utvecklingsländer att samla ihop och analysera statistik som berör ICT Detta är användbart för regeringar som vill fatta informerade beslut om ICT-sektorn, t.ex. mjukvaruindustrin.

Sida ger också stöd till infoDev:s program ”Mobile Entrepreneurship for Inclusive Development”, vilket syftar till att hjälpa sociala entreprenörer inom mobilindustrin att ta sina idéer ”from mind to market”. I uppdraget ingår att stärka det lokala mobila ekosystemet vilket är starkt länkat till nationella mjukvarusystem och byggande av lokal kapacitet.

Sida försöker alltid använda sig av lokala och nationella aktörer. Till exempel i satsningen ”Making All Voices Count” som lanserades i december förra året, fanns ett tydligt fokus på lokalt ägandeskap. Tillsammans med övriga partners håller Sida på att handla upp en ”fund manager” som ska implementera fonden där ett av kraven på denna är stark lokal förankring samt att det finns lokal expertis på samtliga beslutsnivåer.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän