Ungdomar spelar upp ett drama för att öka medvetenheten om hiv/aids, på en farm i Harare, Zimbabwe. Initiativet för stöd genom IOM's arbete för för migranters rätt till hälsa i södra och östra Afrika.

Foto: IOM

Stöd till migranter ska minska hiv/aids

Uppdaterad: 25 juni 2014

Migranter är särskilt utsatta för smittsamma sjukdomar som hiv/aids. Samtidigt gör många faktorer att de inte får den hjälp de behöver. Sida stödjer därför insatser i Afrika som ska öka medvetenheten hos migranterna och göra det lättare för dem att få vård.

Den 1 december uppmärksammas världsaidsdagen. Som en del av Sveriges stora satsning på bistånd till hälsa har Sida nyligen beviljat ett stöd på 85 miljoner kronor till Internationella Organisationen för Migration (IOM), och deras arbete för migranters rätt till hälsa i södra och östra Afrika.

Att migranter är särskilt sårbara för hiv och andra smittsamma sjukdomar beror på flera faktorer. De kan vara omedvetna om riskerna, vara papperslösa, ha språkproblem eller inte veta var de kan söka vård i ett nytt land. Om närmsta klinik ligger långt bort kan det dessutom vara svårt att ta sig dit för exempelvis en daglönare på en apelsinplantage.

Dessutom visar erfarenhet från flera afrikanska länder att migration i sig, då ena parten i ett hushåll lämnar hemmet för att arbeta på annat håll, leder till ökade antal sexuella kontakter och därmed större risk att smittas av hiv.

IOMs program Partnership on Health and Migration in East and Southern Africa, PHAMESA2 ska därför öka migranternas möjligheter till förebyggande och behandlande hälsovård. Det handlar dels om få fler migranter medvetna om behovet av att testa sig och få behandling. IOM stöttar därför förändringsaktörer på lokal nivå, som själva är migranter och bor i området. De utbildar och skapar engagemang kring hälsa, med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa, hiv och könsrelaterat våld. Många olika metoder används, till exempel att ungdomar genom teater informerar om könsnormer och om vikten av att gå till hälsokliniker om man är smittad av hiv, istället för att gå till traditionella healers.

Samtidigt arbetar IOM med att öka utbudet på hälsoservice. Det mest effektiva är att arbeta genom redan existerande klinker så att de inte diskriminerar migranter samt kan erbjuda mer migrantvänliga tjänster, t.ex. genom att erbjuda information på sitt eget språk eller ge vård till dem som är papperslösa. Samtidigt blir resultaten av insatserna mer effektiva när man integrerar hiv/aids i ett större hälsoperspektiv.

– Om man inte bara informerar om hiv och uppmanar folk att hiv-testa sig , utan istället talar om hälsa och inkluderar testet i en större hälsoundersökning, då är många fler människor intresserade av lyssna och fler testar sig, förklarar Karolina Kvarnare, regional rådgivare för HIV&AIDS på svenska ambassaden i Zambia.

IOM driver inga egna kliniker i Afrika, utan stödet används främst katalytiskt, för att påverka regeringars lagstiftning och policyarbete för migranters rätt till hälsa, eller att göra studier som visar på problemens omfattning. Den kunskapen kan sedan användas som underlag till regeringarnas hälsoministerier, eller för andra utländska givare som väljer att stödja och driva hälsoinsatser i östra och södra Afrika.

Sidas stöd till (PHAMESA2), är en fortsättning på flera tidigare stöd till IOM:s arbete. Sidas stöd till insatser var i början begränsade till södra Afrika och fokuserade på arbetsmigranter. Det är även här man sett de största positiva effekterna hittills, med ändringar i policyer samt givare som gått in och stöttat olika hälsoinitiativ. 

– Östra Afrika är ett nyare område för oss, men lika viktigt att fokusera på när det gäller hälsa och att minska spridningen av hiv. Här har vi dessutom många andra typer av migranter som flyktingar och personer som utsätts för trafficking. Det gör behoven av hjälp mer komplexa, om än lika stora, avslutar Karolina Kvarnare.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän