Besökarna vid seminariet om aktörssamverkans resultat tog även del av de utställningar som producerats om samarbeten i de sju länderna.

Foto: Sida/Kerstin Becker

Partnerskap som byggt många relationer

Uppdaterad: 3 mars 2015

Aktörssamverkan har skapat många goda samarbeten i de sju länder där biståndsformen använts. Samtidigt visar en utvärdering att de långsiktiga resultaten är svårare att mäta och att det tar tid att bygga hållbara relationer. Nu avslutas samarbetet med länderna, vilket uppmärksammades i ett stort seminarium på Sida.

– Samarbetet mellan indonesiska staden Palu och Borås har lett till att en biogasanläggning byggts och att allt det fruktavfall som tidigare slängdes nu används som en energiresurs. Samtidigt har de 86 personer som bott på soptippen fått bättre bostäder och bättre arbetsförhållanden med jobb inom sopsortering, berättade Jessica Magnusson på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås.

Symbiocityprojektet  var bara ett av många samarbeten som lyftes fram under Sidas seminarium om aktörssamverkan. Ett annat exempel var SONKE Gender Justice Network  och deras arbete för att få pappor i Sydafrika mer delaktiga i sina barns liv, med hjälp av svenskinspirerade pappagrupper.

Aktörssamverkan  har använts i sju av Sidas samarbetsländer: Sydafrika, Namibia, Botswana, Kina, Indien, Indonesien och Vietnam. Biståndsformen skiljer sig från annat bilateralt utvecklingssamarbete då syftet varit att skapa självbärande relationer mellan aktörer i Sverige och respektive samarbetsland, som kan leda till utveckling.

Myndigheter, organisationer, universitet, forskare, kulturinstitutioner, företag, kommuner och landsting i båda länderna har kunnat söka bidrag för samarbetsprojekt där nyttan är ömsesidig. Intresset har varit stort i alla länder, vilket syns tydligt på de hundratals samarbeten som inletts under de fyra år som aktörssamverkan funnits (2009-2013).

Den utvärdering  som nyligen genomförts av SIPU lyfter fram tiden som en avgörande faktor. Att mäta de långsiktiga resultaten och att se hur insatserna kan bidra till fattigdomsminskning är svårt. Samtidigt har den korta projekttiden fått kritik från många aktörer.

Ewa Polano, Sveriges ambassadör i Indonesien betonade hur aktörssamverkan fungerat som en viktig katalysator för att stärka samarbetet mellan de båda länderna:

– Sveriges bilaterala relationer med Indonesien var inte särskilt utvecklade tidigare, men genom dessa samarbeten har relationerna stärkts på en högre nivå och vi har signerat flera Memorandum of Understanding mellan Sverige och Indonesien. Vi har aldrig haft bättre relationer än idag, sa hon.

Aktörssamverkan avslutas

Samtliga Sidas nuvarande insatser inom aktörssamverkan kommer att avslutas vid årsskiftet, eftersom de bilaterala samarbetsstrategierna för de aktuella länderna upphör då. Utfasningen ligger i linje med regeringens beslut att minska antalet biståndsländer för att öka effektiviteten.

En fråga som uppkommit är förstås om och hur samarbetet mellan olika aktörer kommer att kunna fortsätta, när stödet från Sida upphör. Enligt utvärderingen ämnar 60 procent av de relationer som skapats att fortsätta i någon form, även om samarbetet kan se ut på olika sätt.

Universitet har utgjort den största andelen aktörer och deras vana att söka stöd har gjort det lättare för dem att ansöka om fortsatt finansiering från annat håll. Samtidigt har kravet på kostnadsdelning gjort det svårt för små aktörer som enskilda organisationer att vara med, eller att hitta en fortsatt finansiering efter projektperioden. Det senare gäller även för många svenska myndigheter som inte får använda sin skattefinansierade budget till initiativ utanför ordinarie verksamhet.

På frågan om svenska myndigheters fortsatta möjlighet till engagemang gavs inget tydligt svar. Däremot var de flesta aktörer på plats överens om att samarbetet måste fortsätta, om än genom andra finansieringsformer. Botswanas ambassadör i Sverige Lameck Nthekela såg en möjlighet i att utöka samarbetet med ett tredje land, eller att ändra fördelningen av kostnader mellan parterna.

UD:s statssekreterare Tanja Rasmusson poängterade samtidigt att aktörssamverkan inte haft som mål att vara långsiktigt, utan att biståndet ska avslutas den dag det inte längre behövs. Att ett samarbete mellan två parter upphör behöver heller inte innebära att utvecklingen gör detsamma; ibland kan processen i sig göra att nya aktörer upptäcker varandra, vilket Agus Prasetya från Gajah Mada universitetet i Indonesien lyfte fram:

– Det vi främst har lärt oss är inte hur man komposterar frukt för att skapa biogas, utan hur man kan samarbeta mellan kommunen, universitetsvärlden och den privata sektorn. Det sättet att tänka har inte funnits tidigare och är något vi tar med oss framöver.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän