Nelson Mandela, med sin dåvarande hustru Winnie, efter att han släppts ur fängelset 1990.

Foto: Ulli Michel/Reuters/Scanpix

Världen sörjer Nelson Mandela

Uppdaterad: 30 juni 2014

Idag hedrar en hel värld frihetskämpen, fredspristagaren och Sydafrikas förste svarta president Nelson Mandela. Sverige har haft starka band till såväl den svarta motståndsrörelsen som det nya Sydafrika efter apartheid. Svenskt bistånd har också spelat en roll i att bidra till ett friare och mer demokratiskt Sydafrika.

 

 – Det finns ingen annan ledare i min livstid som kan inspirera mig mer än han gör. Det handlar om allt han uträttat, men framför allt de val han gjort och hur han valt att använda sitt ledarskap, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.


Ett nyckelord för Mandelas ledarskap var ”enande”, menar hon.

 – Jag hoppas att vi vördar hans arv just vad det gäller politiskt ledarskap. Det här är ett tillfälle att stanna upp och tänka efter vad vi kan lära av honom, säger hon.

Sverige och det svenska biståndet har haft en roll att spela i kampen mot apartheid och under tiden som kom därefter. Det officiella bilaterala stödet till Sydafrika inleddes 1964 med stöd till anti-apartheidrörelsen i form av stipendier för utbildning för flyktingar i vid svenska- och regionala universitet. Många av de som kom till Sverige var aktiva inom African National Congress, ANC, en av motståndsrörelserna i Sydafrika.

Nelson Mandela och Sydafrika har haft en stor plats i svenskt utvecklingssamarbete. Flera som personligen mött Nelson Mandela berättar idag om sina minnen:

Carl Tham, tidigare generaldirektör på Sida

Sten Rylander, tidigare ambassadör och Sidamedarbetare

Magnus Walan på Diakonia skriver i Omvärlden

Nordiska Afrikainstitutet, med litteraturförslag

 Svenskt bistånd efter apartheid

Huvuddelen av det svenska utvecklingssamarbetet har sedan demokratiseringen 1994 varit inriktat på att i samarbete med den sydafrikanska regeringen stärka kapaciteten att leverera samhällstjänster samt tll HIV/Aids program. Under åren 2009-2013 har svenskt bistånd genomförts i form av selektiva samarbeten. Det totala utbetalda stödet till Sydafrika uppgår till cirka 6 miljarder kronor.

I dag har Sydafrika kontinentens starkaste ekonomi, grundad i rika tillgångar på guld, kol och diamanter, men inkomsterna är mycket ojämnt fördelade. Spåren från apartheid har varit svåra att utplåna. Klyftan mellan rika och fattiga är djup, arbetslösheten är hög, och det råder stora kompetensklyftor mellan den vita minoriteten och den historiskt missgynnade svarta majoriteten.

Målet för de senaste årens selektiva samarbete med Sydafrika är att genom ekonomisk tillväxt bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Det selektiva samarbetet har dominerats av aktörssamverkan som syftar till att stimulera och stärka framväxten av självbärande relationer av ömsesidigt intresse mellan svenska och sydafrikanska aktörer. Det bilaterala samarbetet med Sydafrika avslutas i december 2013.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän