Flera stora beslut på gång inom mödrahälsa

Uppdaterad: 25 juni 2014

Svenskt bistånd är rankat i topp när det gäller satsningar för att rädda mammor vid förlossningar. En av svenska biståndet mest prioriterade områden är kvinnor och barns hälsa. I dagarna tar myndigheten flera nya stora beslut för att ytterligare stärka upp insatserna inom mödrahälsa och säkra förlossningar.

Bland annat handlar det om ett beslut om 200 miljoner kronor för att förbättrad hälsa för kvinnor och barn i Myanmar, med särskild fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Stödet ska ge ökad tillgång till grundläggande hälsotjänster för kvinnor och barn, särskilt i de delar av landet där tillgången är sämst.

Sida kommer också inom kort besluta att stödja UNFPA:s Maternal Health Thematic Fund (MHTF). Fonden har funnits sedan 2008 och bland annat stöttat 33 länder i att stärka sina nationella system för att bidra till att uppnå milleniemål 5. Fonden har fokus på tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och har hittills bland annat bidragit till att vidareutbilda barnmorskor över hela världen och har även väsentligt bidragit till att sätta kvinnors hälsa på de nationella, regionala och globala agendor under de senaste åren. Fonden kommer att koncentreras på att minska den idag höga mödradödligheten i 40 länder, de flesta i Afrika söder om Sahara. Mellan 2009 och 2012 har Sida stött fonden med totalt 145 miljoner kronor. Nu ska Sida utöka stödet till 69 miljoner kronor för 2014 och 100 miljoner kronor för år 2015, 2016 och 2017 - alltså totalt 369 miljoner kronor under fyra år.

Den tredje insatsen handlar om ett beslut inom kort om 125 miljoner till utbildning av barnmorskor i Zambia med ambitionen att Sverige på sikt ska bidra till att genomföra 38 000 säkra förlossningar.

– Som några exempel över vad svenskt bistånd kan åstadkomma så bidrog Sidas stöd till UNFPA förra året till utbildning av över 400 barnmorskelärare, kapacitetsförstärkning av 175 barnmorskeskolor och 35 nystartade barnmorskeföreningar. Mödradödligheten och barnadödligheten i världen har minskat kraftigt det senaste decenniet, men det är mycket kvar att göra och det känns oerhört viktigt att vi fortsätter att hitta nya sätt att se till att barn kommer till världen på ett säkert sätt, säger Anders Molin, Sidas expert på hälsofrågor.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän