Skylt med kostnaden för olika medicinska åtgärder anslagen på ett sjukhus i Bangladesh.

Foto: Elisabeth Lorenz/Sida

Alla måste bidra i kampen mot korruption

Uppdaterad: 25 juni 2014

Den 9 december uppmärksammas Internationella Anti-korruptionsdagen runtom i världen. Biståndet verkar i många korruptionstyngda länder, och Sida arbetar därför aktivt med att minska korruptionsrisken och med att stödja system som främjar transparens och ansvarsutkrävande.

Korruption i alla dess former utgör sammantaget ett av de allra största hindren för utveckling i många av de länder där Sida verkar. Enligt Transparency Internationals korruptionsindex för 2013 som lanserades förra veckan hör flera av Sidas samarbetsländer till de värst drabbade.

Svaga konfliktdrabbade stater som Somalia, Sudan och Afghanistan ligger allra längst ned på listan. Men också Burma, Kambodja, Uganda och flera andra länder som får svenskt bistånd anses ha mycket höga nivåer av korruption. Bland Sidas samarbetsländer återfinns 7 stycken bland de 20 värst drabbade. Ofta är det de fattigaste länderna, där det finns störst behov av bistånd som också är mest utsatta för korruption. Men inga länder är helt förskonade mot korruption. Även om Sverige hamnar i topp, vet vi ju att problemen finns även här och behöver uppmärksammas och motverkas.

Sida arbetar förebyggande

Det svenska biståndet ska bidra till förbättrade levnadsförhållanden för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vi stödjer därför bland annat institutioner som kan bidra i kampen mot korruption och stärker media och organisationer i det civila samhället så att de kan utkräva ansvar. Det har bland annat lett till att några uppmärksammade korruptionsskandaler på senare tid uppdagats av ländernas egna Riksrevisioner som fått svenskt stöd för att stärka sin kapacitet. Men vi stöder också forskning kring korruption, för att bidra till ökad kunskap och förståelse för hur korruption mer effektivt kan bekämpas. Vi kan också gemensamt med andra länder föra dialog och utöva påtryckning på regeringar i de länder där kampen mot korruption går för långsamt.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra egna system för riskhantering för att minska korruptionsrisken i de utvecklingsinsatser vi stödjer, och följer upp och granskar alla insatser systematiskt. Vid misstanke om korruption agerar vi alltid, och vi arbetar för att skapa fler kanaler för att kunna ta emot rapporter om oegentligheter.

Men Sida och biståndet kan inte lösa problemen. Alla krafter behövs och under 2013 har Sida bland annat påbörjat ett samarbete med en grupp svenska företag som åtagit sig att göra mer för att bidra till att bekämpa korruption och oetiska affärsmetoder runt om i världen inom nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development.

Under 2014 intensifieras förhandlingarna om en ny global utvecklingsagenda post 2015 – Sverige och en rad andra länder driver att anti-korruption och demokratisk samhällsstyrning ska få en tydlig plats på agendan.

Organisationen Transparency International mäter uppfattade nivåer av korruption i offentlig sektor. Se mer i 2013 års index.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän