• Aktörssamverkan har skapat många goda samarbeten i de sju länder där biståndsformen använts. Samtidigt visar en utvärdering att de långsiktiga resultaten är ...
  • Sverige har bistått Östtimor i femton år, varav elva som självständig stat. När nu utvecklingssamarbetet avslutas har man kommit en god bit på vägen mot ett ...
  • En EU-ansökan kanske dröjer. Men arbetsmarknaden i Ukraina är på väg att reformeras, med stöd av Sida. Nyligen presenterades en ny, svenskinspirerad modell för ...
  • Den 9 december uppmärksammas Internationella Anti-korruptionsdagen runtom i världen. Biståndet verkar i många korruptionstyngda länder, och Sida arbetar därför ...
  • Idag hedrar en hel värld frihetskämpen, fredspristagaren och Sydafrikas förste svarta president Nelson Mandela. Sverige har haft starka band till såväl den ...
  • Sida har beslutat att ingå så kallade strategiska partnerskap med elva organisationer inom humanitärt arbete och katastrofinsatser. Partnerskapet innebär att ...
  • Idag inleds två dagars firande av 50 års utvecklingssamarbete mellan Sverige och Tanzania. De långvariga relationerna har lett till flera positiva resultat och ...
  • Svenskt bistånd är rankat i topp när det gäller satsningar för att rädda mammor vid förlossningar. En av svenska biståndet mest prioriterade områden är kvinnor ...
  • FN:s klimatmöte COP19 som arrangerades i Warszawa 11-22 november 2013 är avslutat. Ett paket av beslut nåddes som skapar en väg framåt mot en ny global ...
  • Migranter är särskilt utsatta för smittsamma sjukdomar som hiv/aids. Samtidigt gör många faktorer att de inte får den hjälp de behöver. Sida stödjer därför ...