Mali till en andra valomgång efter högt valdeltagande

Uppdaterad: 25 juni 2014

Söndagen den 11 augusti går befolkningen i Mali till en andra valomgång. Deltagandet i den första omgången var rekordhögt – nästan 50 procent i landet i stort. Valet kan ses som ett första steg på väg tillbaka till ett demokratiskt Mali. Sverige bidrar med 45 miljoner kronor för att organisera trovärdiga och fria val.

– Genom det höga valdeltagandet har Malis demokrati stärkts efter krisen. Jag upplever att det finns ett stort medvetande bland människor om att demokratin rör alla. Väljarna har visat att de vill ta sitt ansvar, säger Åsa Palmgren, som är chef för det svenska biståndet till Mali.

Ibrahim Boubacar Keïta vann den första omgången av president med 39,8 andel av rösterna mot 19,7 för Soumaïla Cissé. Segern var dock långt ifrån de 50 procent en kandidat behöver och nu genomförs alltså en andra valomgång på söndag.

Genom Sveriges stöd till valprocessen har man kunnat stärka institutioner och organ som ansvarat för att anordna valet men också det civila samhället, de politiska partierna och medierna. Fokus har bland annat legat på att kvinnor ska ställa upp som kandidater – och att de ska gå och rösta.

– Därför är det extra glädjande att valdeltagandet bland kvinnor var högt. Även många äldre gick och röstade, säger Åsa Palmgren.

Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete med staten och dess institutioner avbröts 2012 efter den politiska kris som följde på tuaregupproret i norra Mali, ockupationen av väpnade islamistiska grupper och en militärkupp. Istället utökades samarbetet genom FN och civila samhället.

 I början av året inleddes en fransk militär intervention, tillsammans med den maliska armén och trupper från en afrikanskledd styrka, AFISMA, återtaganden av regeringens kontroll över norra Mali. MINUSMA, en FN-ledd insats med utvidgat mandat, har sedan 1 juli ersatt AFISMA.

Den svenska regeringen beslöt att återuppta det bilaterala samarbetet i april 2013 sedan övergångsregeringen presenterat en plan för bland annat demokratiska val och återtagandet av de ockuperade områdena.

– Krisen har fått många att inse att man kan förlora sin möjlighet att påverka landets framtid utan demokrati, säger Åsa Palmgren.

Valen har kommit till på kort tid och det fanns inledningsvis stora frågetecken kring genomförandet och om valet skulle kunna genomföras på ett fritt och rättvist sätt. EU:s och flera andra valobservatörer uppger att valet huvudsakligen gått rätt till och det har skett på ett lugn och ordnat sätt.

– Det här visar att Mali trots det senaste årets turbulens har en demokratisk tradition att luta sig mot, säger hon.

En del av pengarna till valstödet är avsatt till att användas efter valet för att dokumentera de erfarenheter och lärdomar man dragit av valet och på så sätt ha med sig den kunskapen till nästa val.

– Det är dyrt att genomföra val och utan ”minne” kan det bli så att man börjar om från noll nästa gång det blir dags, istället för att återanvända teknik och arbete som lagts ned för att sammanställa vallängder, till exempel, säger Åsa Palmgren.

Kommentar:

Ibrahim Boubacar Keïta vann andra valomgången med drygt 77 procent mot Soumaïla Cissés dryga 22 procent. Valen har av internationella observatörer beskrivits som fria och rättvisa.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän