Sveriges bistånd kvar i toppen

Uppdaterad: 25 juni 2014

Den senaste statistiken från OECDs biståndskommitté DAC visar att Sverige är ett av fem länder i världen som når upp till FN:s mål om att avsätta minst 0,7 procent av BNI till bistånd. Sverige ligger med 0,99 procent på andra plats.

OECD:s biståndskommitté DAC sammanställer årligen statistik över olika länders biståndsbudgetar. Preliminära siffror för 2012 är nu klara, och Sverige hamnar, med 0,99 procent av bruttonationalinkomsten (BNI), på andra plats efter Luxemburg.  Det är en minskning jämfört med året innan då Sveriges biståndsbudget uppgick till 1,02 procent, men placerar oss fortfarande som ett av de blott fem länder i världen som avsätter minst 0,7 procent av vår bruttonationalinkomst till bistånd.

De fem länderna i topp är

  1. Luxemburg
  2. Sverige
  3. Norge
  4. Danmark
  5. Nederländerna

Ta del av statistiken från OECD/DAC  och läs mer om den svenska biståndsbudgeten.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän