Anne-Charlotte Malm tv vid alnseringen av LGBT Global Development Partnership

Foto: .

Nytt innovativt grepp ska stärka hbt-personers rättigheter

Uppdaterad: 25 juni 2014

Sida går in med 21 miljoner kronor till LGBT Global Development Partnership, ett samarbete med bland andra USAID.

Ett nytt sätt att stärka och synliggöra hbt-personers rättigheter inger hopp när vi på Sida nu börjar samarbeta med USAID och initiativet ”LGBT Global Development Partnership”.   Sveriges goda erfarenheter och kunskaper på området är efterfrågade och därför pågår just nu också diskussioner om att involvera svenska RFSL.

Genom att bygga  kapacitet och nätverk, öka det politiska deltagandet och stärka hbt-personers ekonomiska egenmakt kan vi genom ett sådant här globalt stöd stärka och synliggöra hbt-personers rättigheter i utvalda utvecklingsländer. I initiativet ingår att etablera bättre samverkan mellan stat, det civila samhället och näringslivet. Genom att arbeta över flera sektorer är förhoppningen att vi skall kunna stärka effekterna av partnerskapet och få förutsättningar för att påverka och utveckla globala policies. Flera stora företag förväntas medverka, exempelvis Google, Microsoft och Levi Strauss.

Det är Sidas enhet för samarbete med näringslivet som ansvarar för insatsen. Anne-Charlotte Malm har just varit i Washington och deltagit i lanseringen av det nya partnerskapet. Hon är mycket glad över att så starka aktörer nu går in med förenade krafter för att verka för hbt-personers lika rättigheter.

 - Det är en mycket angelägen profilfråga för Sverige och som vi arbetat länge med på Sida, säger Anne-Charlotte. Nu är tiden mogen att koppla ett bredare grepp på problemet och att involvera nya aktörer. Tillsammans med dem kan vi komma längre.

Sida arbetar aktivt med att involvera näringslivets aktörer och stärka möjligheterna för socialt entreprenörskap. Att ligga i framkant vad gäller arbetet och stöd till hbt-personers rättigheter i utvecklingssamarbetet är en svensk profilfråga. Nu möts de båda. .

 

Fakta

  • Sida bidrar med 21 miljoner kronor under tre år
  • Flera parter ingår i partnerskapet, vars totala budget är 12 miljoner US Dollar
  • Avtalet tecknas med USAID och initiativet LGBT Global Development Partnership
  • Memorandum of Understanding signerades i fjol av Biståndsminister Gunilla Carlsson.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän