Det internationella initiativet IATI ska göra information om hur biståndet används enklare att hitta, använda och förstå.

Foto: IATI

Framsteg för transparens inom biståndet

Uppdaterad: 25 juni 2014

International Aid Transparency Initiative (IATI) arbetar för att skapa mer öppenhet, transparens och effektivitet inom biståndet. Initiativet har lyckats få 75 procent av det totala globala officiella biståndet att ansluta sig. Sverige ligger i framkant i det globala arbetet för ökad transparens genom att vara en del av värdskapet för IATI de kommande tre åren.

Över 130 givare världen över publicerar numera sin data genom IATI – en öppen plattform som kan ge en uppdaterad, heltäckande och jämförbar bild av biståndsflöden vilket bidrar till ökat ansvarsutkrävande och genomslag.


– IATI har gjort stora framsteg sedan arbetet inleddes, säger Joachim Beijmo, chef för Sidas kommunikationsavdelning.

Hittills har 37 givarländer, samarbetsländer, organisationer och andra aktörer inom utvecklingssamarbete signerat sitt deltagande. Tillsammans representerar de 75 procent av det totala globala officiella biståndet. Det senaste landet som börjat publicera enligt IATI:s standard är Tyskland, samtidigt som Ryssland signalerar att de planerar att gå med.

Sverige värd för IATI

Eftersom transparens är ett prioriterat område för svenskt utvecklingssamarbete deltog Sverige tidigt i IATI och var till exempel det första givarlandet som publicerade projekt- och programdokument. Sverige strävar fortsatt efter att ligga i framkant med öppenhet inom biståndet.

För att kunna driva på en förändring på det internationella planet kommer Sverige fungera som värd för IATI under de kommande tre åren, som en del av ett konsortium där samtliga intressentgrupper är representerade. Med i konsortiet är också United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Office for Project Services (UNOPS), Ghana och den enskilda organisationen Development Initiatives. Konsortiet valdes av IATI:s styrgrupp, i konkurrens med andra aktörer, och från mitten av 2013 tar de över värdskapet från UK’s Department for International Development (DFID).

En av Sveriges viktigaste uppgifter blir att engagera andra givarländer i arbetet för ökad transparens och effektivitet. Medlemmarna i konsortiet bidrar med olika unika tillgångar och har alla visat på ett starkt engagemang för ökad transparens och de mål som IATI försöker uppnå. Organisationen Development Initiatives stöder IATI:s tekniska råd och ger stöd till dem som vill publicera i enlighet med IATI. Ghanas uppgift är att se till att samarbetsländer engageras och representeras.

– Transparens är en viktig faktor för utveckling, säger Joachim Beijmo. Öppen data på projekt- och programnivå har i förlängningen en enorm potential i att stärka vanligt folks möjligheter till ansvarsutkrävande. Givare kommer kunna göra sitt jobb bättre med öppen data – genom bättre beslutsunderlag, smidigare samarbete med partner och genom att vara öppna gentemot skattebetalarna.

 

FAKTA IATI  

IATI bildades 2008 för att öka öppenheten inom bistånd vilket ger en effektivare fattigdomsbekämpning. De som publicerar sin data i det gemensamma formatet är bland andra givarländer, stiftelser och civila samhällets organisationer.

IATI arbetar för närvarande i fem samarbetsländer (Colombia, DR Kongo, Honduras, Nepal och Rwanda) för att se vilket genomslag informationen ger och för att säkerställa att den lever upp till de behov som mottagande länders regeringar har tillsammans med andra intressenter.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän