Women with mobile phone

Foto: Ted Eytan, cc

En kvinna – en mobil?

Uppdaterad: 25 juni 2014

I slutet av 2012 lanserade Sida en global utlysning för att öka kvinnor och flickors tillgång till och användning av ICT. 300 ansökningar kom in och fem har nu valts ut.

Tillgången till information och möjligheten att kommunicera betyder mycket för utvecklingen i fattiga länder. För många människor har mobilen – och Internet – inneburit nya möjligheter att påverka sin livssituation. Men i stora delar av världen saknar kvinnor i hög grad tillgång till den nya tekniken. I Afrika söder om Sahara är det bara hälften så många kvinnor som män som har tillgång till Internet. 300 miljoner färre kvinnor än män har en mobiltelefon.

I slutet av 2012 lanserade Sida en global utlysning  för att öka kvinnor och flickors tillgång till och användning av ICT. 300 ansökningar från världens alla hörn skickades in. I anslutning till den globala International Girls in ICT Day, kan vi presentera de fem mest innovativa, strategiskt relevanta och genomförbara ansökningarna.

De fem vinnarna är:

- Akirachix  – en lokal organsation med kvinnliga teknologinördar som lär ut programmering och ny teknologi till unga kvinnor i Nairobis slumområden.

- Si Jeunesse Savait  – en lokal organisation i DR Kongo som via ICT förmedlar hjälp till och bygger kapacitet hos överlevare av sexuellt våld och omgivande samhälle.

- Union of Ethiopian Women Charitable Associations – här stödjer vi etablerandet av informationscenter på landsbygden för att förbättra marginaliserade kvinnor och flickors förutsättningar för utbildning och ekonomisk egenmakt.

- Women’s Network Equality in Decision Making  – nätverk av kvinnliga politiker i Albanien som använder ICT, främst internet, som ett verktyg för att öka kvinnors synlighet inom politiken inför valet 2013.

- World Wide Web Foundation  – satsar på att i låginkomstländer skapa evidensbaserade nationella ICT-planer. Som en början samlar de globalt in genusuppdelad data kring ICT, något som hittills inte har funnits i större skala.

Nästa steg är nu att inleda en diskussion med de fem utvalda organisationerna för att så småningom formalisera samarbetet genom ett avtal.

 

På initiativ av den Internationella Telekommuniikationsunionen, ITU uppmärksammas flickors och kvinnors potential inom informations- och kommunikationsteknologi, ICT  den fjärde torsdagen i april varje år.  Dagen firas från Brussels till Katmandu med seminarier, ceremonier och uppsatstävlingar. 

 

Följ Enheten för Näringslivssamverkan och ICT på Twitter! @SidaICT4D 

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän