• Regeringens särskilda klimatsatsning har finansierat specifika insatser till stöd för långsiktig klimatanpassning i flera fattiga länder. Nu avslutas det ...
  • I slutet av 2012 lanserade Sida en global utlysning för att öka kvinnor och flickors tillgång till och användning av ICT. 300 ansökningar kom in och fem har nu ...
  • International Aid Transparency Initiative (IATI) arbetar för att skapa mer öppenhet, transparens och effektivitet inom biståndet. Initiativet har lyckats få 75 ...
  • Den svenska bilden av Afrika domineras fortfarande av konflikter, katastrofer och fattigdom. Men samtidigt kommuniceras en nyare bild som visar på ekonomisk ...
  • Sida går in med 21 miljoner kronor till LGBT Global Development Partnership, ett samarbete med bland andra USAID.
  • Liljevalchs Konsthall i Stockholm visar fotoutställningen Africa is a great country med bilder av Jens Assur. Sida har varit med i arbetet i avsikt att ...
  • Ett samarbete mellan universitet i Sverige och universitet i Kina, Vietnam, Indien och Indonesien ska hjälpa länderna att sänka mödra- och barnadödligheten ...
  • Den senaste statistiken från OECDs biståndskommitté DAC visar att Sverige är ett av fem länder i världen som når upp till FN:s mål om att avsätta minst 0,7 ...