Byn Qarrye Isswediyye (The Swedish Village) i södra Gaza

Foto: Aida Burnett-Cargill

Vattnet snart slut i Gaza

Uppdaterad: 26 juni 2014

Palestinas vattenminister Dr. Shaddad Attili hoppas på svenskt stöd för en avsaltningsanläggning i Gaza. En ny FN-rapport visar att vattensituationen i den överbefolkade Gazaremsan är akut och måste lösas före 2020.

 - Världen kan inte bara se på medan Gazas befolkning går under på grund av vattenbrist, sade ministern vid ett seminarium på det nyligen avslutade Stockholm World Water Week.

Gazaremsans redan utsatta befolkning drabbas idag mycket hårt av bristande vattenkvalitet och dålig tillgång till vatten. En lösning måste till inom de närmsta åren, annars väntar en humanitär katastrof av stora mått. Det framgår av en ny FN-rapport, Gaza in 2020 – A Livable Place, som publicerades i slutet av augusti i år. Rapporten presenterades av den palestinska delegationen på Världsvattenmässan i samband med ett seminarium om hur man kan åtgärda vattenbristen i Gaza.

FN-rapporten bekräftar tidigare larmrapporter om den svåra vattensituationen i Gaza, bland dem en Världsbanksrapport från 2009  som visar att över 90 procent av dricksvattnet på Gazaremsan är otjänligt.

Avsalta havsvattnet en lösning

Den lösning som den palestinska myndigheten förordar och som har stöd av bland andra Unionen för Medelhavsländerna (UfM), EU, USA och en rad stora internationella organisationer är en anläggning för avsaltning av havsvatten. Tanken är att anläggningen ska  kunna leverera 100 miljoner kubikmeter renat havsvatten om året när den är fullt utbyggd. Nu gäller det att få ihop de cirka 455 miljoner US dollar som bygget beräknas kosta.

Islamiska utvecklingsbanken (IsDB) har redan lovat att stå för hälften av kostnaden, och nu hoppas den palestinska myndigheten att Sverige och många andra länder också ska bidra. Under Stockholmsbesöket i samband med Världsvattenveckan träffade minister Shaddad den svenska biståndsministern Gunilla Carlsson, och han tyckte att signalerna var positiva.

 - Jag fick uppfattningen att Sverige kommer att vara med och bidra till den här anläggningen, som är helt avgörande för att klara vattentillgången i Gaza, sade ministern på presskonferensen efter seminariet.

 - Det handlar om Gazabornas mänskliga rätt till rent vatten. Men också om politik  - det går inte att åstadkomma stabilitet och utveckling i regionen om inte vattenfrågan får en lösning.  För vad händer den dag som Gazas 1,6 miljoner invånare inte har tillgång till vatten? Det är en situation som helt enkelt inte får uppstå!

Att även Israel som medlem i Unionen för Medelhavsländerna har ställt sig bakom förslaget om en avsaltningsanläggning är positivt – och en förutsättning för att projektet ska gå att genomföra, konstaterade flera talare vid seminariet.

Under det israeliska anfallet mot Gaza 2008-09 förstördes flera EU-finansierade projekt inom vattensektorn. EU reagerade med protester till den israeliska regeringen och påpekade att projekt som finansierats med skattemedel från EU-länderna bör skyddas från angrepp. Israels stöd till avsaltningsanläggningen antas ge ett sådant skydd och också göra det möjligt att föra in byggmateriel och låta utländsk teknisk expertis delta i detta gigantiska projekt. 

Henrik Slotte, från FNs miljöorganisation UNEP konstaterade att ett avsaltningsbygge kanske inte är det allra bästa ur miljösynpunkt, men den lösning som går att åstadkomma.

 - Situationen är ohållbar idag, inte minst med tanke på barnen.  Föräldrarna rekommenderas att bara använda flaskvatten till sina barn eftersom det kommunala vattnet är så dåligt. Men många har inte råd med det, och även kvalitén på flaskvatten är osäker.  Vi vet också att allt fler barn föds med hjärtfel, som så kallade blue babies, på grund av den höga halten av nitrit i vattnet.

Åtta år - sedan är grundvattnet oåterkalleligt förstört

Merparten av vattnet som Gazaborna använder idag är grundvatten som pumpas upp. Men uttaget är alldeles för högt, cirka 170 miljoner kubikmeter mot de 55 miljoner som är miljömässigt hållbart. Det höga uttaget gör att havsvatten tränger in och blandar sig med grundvatten. Enligt FN-rapporten kommer dricksvattnet att vara helt otjänligt att dricka redan 2016, och 2020 kommer grundvattnet att vara så skadat att det aldrig mer går att återställa – om inte något görs.

Förhoppningen är nu att avsaltningsanläggningen ska börja byggas 2014 och stå klar 2017. Redan i år hoppas projektgruppen på att utveckla bindande löften om finansiering till åtminstone 75 procent av totalsumman. Då kan anbudsförfarandet genomföras under 2013, och projekteringen komma igång.

Minister Shaddad Attili avslutade:

 - Israels ockupation innebär begränsningar som gör att jag i praktiken är en vattenminister utan vatten! Jag vill bli en riktig vattenminister som kan åstadkomma hållbara och rättvisa politiska lösningar av vattenfrågan för alla palestinier.

Sidastöd till vattenprojekt i Gaza och på Västbanken

Sida är med och stödjer flera insatser för att utveckla vattensektorn i den palestinska myndigheten, främst genom bidrag till projekt som drivs via Världsbanken och FN. Två av projekten gäller insatser i norra Gaza för att rena avloppsvatten. Orenat sådant vatten orsakar idag stora skador på både människor och miljö. Sida bidrar också till institutionellt stöd för att öka kompetensen inom vattensektorn. Totalt avsätts 145 miljoner kr under åren 2000-2014. institutionellt stöd inom miljö- och vattensektorn inkluderat.

Läs mer om vårt stöd till Västbanken och Gaza, och hur vattenbristen skapar stora problem.

 

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän