SADEV läggs ner men Sidas utvärderingsarbete fortgår

Uppdaterad: 26 juni 2014

SADEV, den fristående myndighet som ska utvärdera resultatet av svenskt bistånd läggs ner vid årsskiftet. Det har regeringen beslutat. Samtidigt fortsätter Sida sitt arbete med att utvärdera sina insatser och de resultat som uppnåtts.

Utvärderingsmyndigheten SADEV har en längre tid präglats av brister i effektivitet och kvalitet, vilket lyftes fram i den översyn som Statskontoret  gjorde i våras. Ännu finns inga konkreta förslag på hur en ny utvärderingsfunktion ska organiseras enligt biståndsministern.

Sidas eget utvärderingsarbete fick däremot positiv kritik i rapporten. Till skillnad från SADEV, som ska granska alla myndigheters och multilaterala organisationers bistånd, så utvärderar Sida bara det utvecklingssamarbete som Sida ger stöd till. Utvärderingsarbetet handlar dels om att följa upp prestation och långsiktiga effekter av program och projekt på landnivå, och här görs mellan 80 och 100 utvärderingar per år. Dessutom gör Sida utvärderingar av mellan sju till tio strategiska tematiska områden och/eller effekterna av samlat stöd till ett land under en längre period varje år. Sida använder upphandlade konsulter för utvärderingarna.

Att använda våra egna och våra samarbetspartners utvärderingar har hög prioritet för Sida. De ligger  till grund för kunskapsutveckling, metodutveckling och intern rådgivning till Sidas kommande program- och projektstöd. 

 - Sida har ett uppdrag att stärka sitt arbete med planering, analys och utvärdering av resultat. Genom att ständigt använda våra utvärderingar på ett effektivt sätt i vår verksamhet kan vi bättre säkerställa att vårt arbete kan bidra till målet att skapa förutsättningar för fattiga människors utveckling, säger Annika Nordin Jayawardena, chef för Sidas enhet för uppföljning och utvärdering.

Bland nyligen genomförda utvärderingar kan nämnas:


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän