Colombianerna kan se lite ljuseare på framtiden sedan fredssamtal nu påbörjas.

Foto: Sida

Fredssamtal i Colombia börjar i oktober

Uppdaterad: 26 juni 2014

Ett avtal har slutits mellan regeringen i Colombia och FARC-gerillan om att inleda formella fredssamtal för att få ett slut på den nära 50-åriga konflikten. Avtalet har mötts med glädje och stora förhoppningar.

 – Vår tidigare nästan utopiska målsättning i samarbetsstrategin om en förhandlingslösning på den interna väpnade konflikten börjar så sakteliga konkretiseras. Tiderna förändras och även om mycket återstår och det säkert blir många bakslag på vägen, gläds vi nu med Colombia och de positiva steg som tas för en fredlig lösning på konflikten, säger Emma Nilenfors, biståndschef i Colombia.

I ett TV-tal i början av förra veckan underströk president Juan Manuel Santos att landet nu har ett unikt tillfälle att sätta punkt för den interna konflikten.

Enligt Santos är detta fredsinitiativ skilt från tidigare försök till fredsförhandlingar med FARC av två skäl. För det första har såväl Colombia som världen förändrats. Colombia är nu öppet mot omvärlden, landet har en god ekonomisk tillväxt som lett till såväl fler arbetstillfällen som fattigdomsminskning. De stora militära framgångarna omnämndes, liksom att staten idag har större närvaro än tidigare. Regeringens politik för konfliktens offer och återbördande av markegendom nämndes även som viktiga initiativ för ett mer jämlikt samhälle.

För det andra är de överenskomna agendapunkterna skilda från tidigare initiativ. Bland annat kommer inga militära frizoner att tillåtas denna gång, och de militära aktionerna kommer att fortsätta med oförminskad styrka över hela territoriet till dess ett slutgiltigt fredsavtal har uppnåtts. Förhandlingarna kommer nu, till skillnad från tidigare, att ske utanför Colombia samt vara kontinuerliga, utan medlare, och begränsade i tid till månader, inte år.

Även FARC:s högste ledare ”Timochenko” har meddelat att förhandlingarna kommer att pågå tills man undertecknat slutavtalet om fred.

Samtidigt har presidenten klargjort att det inte kommer att bli något eldupphör förrän fredsavtalet är färdigförhandlat. När den förra omgången fredssamtal inleddes för 10 år sedan, blev eldupphöret ett tillfälle för gerillan att omgruppera och starta nya offensiver.

Samtalen börjar i Oslo nästa månad och fortsätter sedan i Havanna.

Sverige har på olika sätt genom politisk dialog och i vårt utvecklingssamarbete aktivt bidragit till att bereda väg för de fredssamtal som nu ska initieras. Genom stöd från bland annat Sverige har flera viktiga lagar kommit till stånd, inte minst kring konfliktens offer och återbördande av markegendom, som nu får fortsatt svenskt stöd i dess genomförandefas.  Sverige har också varit medfinansiär till FN:s Human Development Report för Colombia som fokuserar på landsbygdsutveckling och dess koppling till konflikten.  Ett omfattande stöd ges även till organisationer inom det colombianska civilsamhället som arbetar med freds- och utvecklingsfrågor.

 - Vi ser nu framför oss en intressant period och med försiktig men tydlig optimism planerar vi nu för hur vi på bästa sätt kan stödja Colombias fredsansträningar. En fråga där Sverige kan ha ett påtagligt mervärde är kring kvinnors deltagande i fredsbyggande. Här finns en potential att göra mer och det är en av de frågor som Sverige kommer att prioritera tydligare framöver , säger Emma Nilenfors, biståndschef i Colombia. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän