Även GD får tåla granskning med whistleblower-system

Uppdaterad: 26 juni 2014

När Sida nyligen lämnade ut en lista på tips som kommit in till myndighetens whistleblower-funktion till tidningen Lag & Avtal väckte ett av tipsen uppmärksamhet och resulterade i en nyhet på tidningens webbplats. Ett av tipsen gällde nämligen generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka som enligt tipsaren skulle ha varit jävig i samband med en anställning och i samband med ett konsultuppdrag.

 – Det är bra att systemet fungerar och att även jag som högsta chef får tåla öppenhet och granskning, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Likt alla andra tips har detta utretts av Sidas korruptionsutredare och utredningen har därefter lagts fram till ansvarig chef – i detta fall styrelseordföranden Mats Sjöstrand – för avgörande om ärendet ska leda till vidare åtgärder.

– Vi har utrett båda tipsen och myndighetens bedömning var att de inte kräver vidare utredning eller åtgärder, säger kommunikationschef Joachim Beijmo.

Det ena tipset rör ett anställningsärende där anmälaren menar att Sidas generaldirektör skulle ha varit jävig vid beslutet att anställa en projektsamordnare vid reformsekretariatet. Skälet till jäv angavs vara släktskap via ingifte. 

– Men det är en kusin till min avlidne man och vi umgås inte. Dessutom sökte han och fick jobbet i konkurrens i en urvalsprocess som jag inte deltog i, konstaterar Charlotte Petri Gornitzka.

Det andra ärendet handlar om att GD påstås ha instruerat medarbetare att anlita en specifik konsult via direktupphandling och att denne skulle vara en vän till Petri Gornitzka. 

– Eftersom det aldrig blev någon affär med den konsulten så har vi inget skäl att utreda det, säger Joachim Beijmo.

Sida blev tidigare i år den första myndigheten i Sverige som införde ett whistleblower-system. Genom det kan medarbetare på Sida, samarbetsparter, leverantörer och allmänhet anmäla misstankar om korruption och oegentligheter. Alla tips värderas och utreds vid behov av korruptionsutredare och man kan vara anonym.

– Det är säkert inte sista gången som jag eller andra höga chefer på Sida förekommer bland tipsen. Det är i grunden väldigt bra, konstaterar Charlotte Petri Gornitzka.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän