Lärare med skolklass i Somaliland.

Foto: Johan Bergqvist

Somalias unga måste få påverka utvecklingen

Uppdaterad: 26 juni 2014

Att unga somalier blir mer delaktiga i landets ekonomiska, sociala och politiska utveckling är avgörande för Somalias framtid. Det är en av slutsatserna i UNDP:s Somalia Human Development Report, som presenterades på Sida.

Rapporten ”Empowering Youth for Peace and Development”,  som är den första nationella Human Development Report för Somalia på över tio år, analyserar de viktigaste utmaningarna för mänsklig utveckling i det krigshärjade landet.

 — Det här är en rapport vars ägarskap ligger hos det somaliska folket, men UNDP är glada över att organisera arbetet, sa Laurel Patterson, UNDP:s biträdande landchef i Somalia, under presentationens inledning. 

— Idag finns en optimism bland människor och vi ser tecken på att flera viktiga processer pågår i landet. Samtidigt finns en frustration bland unga över den höga arbetslösheten och att man saknar utbildning och möjlighet att försörja sin familj.

Över 70 procent av befolkningen i Somalia är under 30 år och en majoritet av dem har därmed levt större delen av sina liv i fattigdom och konflikt – vilket starkt har begränsat deras möjligheter till utbildning, arbete och framtidstro.

Rapporten som bygger på intervjuer med över 3 000 unga somalier i södra Somalia, Puntland och Somaliland, visar att även om majoriteten av de somaliska ungdomarna tycker att de har rätt till utbildning (82 procent) och drägligt arbete (71 procent), känner de sig maktlösa till följd av strukturella och kulturella hinder.

Flera av de hinder som nämnts är inbyggda i klansamhället, familjen, institutioner, kommuner och i samhället i stort. Rapporten kommer därför med förslag på hur större social- och ekonomisk delaktighet bland ungdomar och kvinnor kan bidra till att påskynda utvecklingen och fredsprocessen i landet.   Samtidigt finns mer framtidstro än på länge i Somalia. Landet har precis antagit en ny konstitution och en nyvald president arbetar tillsammans med parlamentet för att ta fram en utvecklingsplan för Somalias framtid.

 — Den svenska regeringen ger hög prioritet åt det humanitära arbetet och det långsiktiga utvecklingssamarbetet i Somalia, sa Torbjörn Pettersson, chef för Sidas avdelning för konflikt och post-konfliktsamarbeten, vid lanseringen.

Ungdomars behov lyfts fram

I rapporten finns en ungdomsdeklaration som utarbetats av unga företrädare från Somaliland, Puntland och södra Somalia – i samarbete med bland andra den somaliska diasporan. Här lyfts ungdomarnas önskningar, mål och behov fram.

Det handlar bland annat om gratis och obligatorisk grundskoleutbildning samt ökad representation av unga i parlamentet. Deklarationen innehåller även rekommendationer och riktlinjer för hur regeringen, det civila samhället och olika utvecklingsorganisationer kan och bör engagera ungdomar samt se till att deras behov tillgodoses när den framtida politiken utformas.

Rapporten rekommenderar vidare att stärkandet av marginaliserade grupper – som kvinnor och ungdomar – bör få en central plats på Somalias utvecklingsagenda. Detta innebär exempelvis att det nuvarande valsystemet, som bygger på klansamhällets principer måste breddas.

Att skapa möjligheter till utbildning och jobb för alla grupper – även de som gått miste om detta på grund av konflikten – är också prioriterade insatser. Dessutom tar rapporten upp vikten av att unga människor ges möjlighet att uttrycka sig fritt på olika nivåer i samhället.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän