Nio månader gamla Emabet vaccineras mot mässling i Merawiprovinsen i Etiopien

Foto: Creative Commons/ Pete Lewsi/DFID

Forskningsstöd överförs till VR

Uppdaterad: 26 juni 2014

Stödet till svensk forskning av relevans för låg- och medelinkomstländer flyttas över till Vetenskapsrådet från och med 2013. Det var en av nyheterna i regeringens biståndsbudget som nyligen släpptes.

Målet med att flytta stödet för svensk forskning av relevans för låg- och medelinkomstländer från Sida till Vetenskapsrådet är enligt regeringen att öka den vetenskapliga kvalitén.

Sida ser klara fördelar med att flytta en så pass liten del av myndighetens verksamhet till en större aktör som Vetenskapsrådet. Men Anders Granlund, forskningschef på Sida, betonar samtidigt att det är viktigt att göra en gradvis överlämning och se få till stånd en aktiv dialog mellan Sida och Vetenskapsrådet i det framtida forskningsprogrammet:

– Sida har under 35 års tid byggt upp en stor kunskapsbas, med förmågan att kunna bedöma utvecklingsrelevansen i forskningen, innan man lägger in den vetenskapliga aspekten. Många av de anslag vi godkänt ska dessutom betalas ut till forskare under tre år, vilket gör att vi har kontrakt med flera av forskarna till 2014, säger Anders Granlund.

Utrikesdepartementet och Utbildningsdepartementet diskuterar nu hur överflyttningen ska gå till, och man planerar även en samarbetsgrupp mellan Sida, VR och de berörda departementen.

Sidas totala forskningsstöd uppgår i år till 1,2 miljarder kronor och av den summan går runt 10 procent till svensk forskning som ska ha relevans för låg- och medelinkomstländer, tidigare kallat Ulandsforskning. Totalt kommer 170 miljoner kronor att föras över till Vetenskapsrådet, och där ingår även stöd till Swedish Research Links-programmet, som ska främja forskningssamarbete mellan forskare i Sverige och andra länder.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän