Virungabergen på gränsen mellan Rwanda och DR Kongo.

Foto: Johan Bergqvist

EUs invånare visar fortsatt brett stöd för utvecklingsbistånd

Uppdaterad: 26 juni 2014

Trots ekonomisk kris i EU är européerna fortsatt solidariska med fattiga länder. Hela 85% anser att EU ska fortsätta sitt bistånd och så många som 61% att det ska öka. Dessa uppgifter står att finna i årets upplaga av Eurobarometern som Europe Aid låter ta fram.

Tillsammans står EU för mer än hälften av allt bistånd i världen. Det förvaltas av EU-kommissionens byrå för samarbete, EuropeAid. Varje år låter man göra en opinionsundersökning i EUs medlemsstater kring medborgarnas inställning till utvecklingsbistånd - den så kallade Eurobarometerundersökningen. Årets undersökning presenteras nu i Bryssel på Europeiska Utvecklingsdagarna. Rapporten visar på ett fortsatt starkt stöd för europeisk solidaritet med låginskomstländer.

Av rapporten fram går att man särskilt vill att hjälpen riktas mot länder i konflikt eller som drabbats av naturkatastrofer, medan länder med växande ekonomier som exempelvis Brasilien, Indien och Kina inte längre bör få stöd.

På frågan om vilka områden som EUs bistånd bör fokusera på anger man mänskliga rättigheter (34 %), utbildning (33 %) och hälsofrågor (32 %).

Undersökningen visar en skillnad mellan länder i norra och södra Europa vad gäller inställningen till att öka  biståndet. Svenskar, danskar och österrikare ser gärna en ökning, medan det bland bulgarer, slovener och greker finns många som hellre ser en minskning.

Läs mer i pressmeddelandet  från Europeiska Kommissionen och rapporten Solidarity that spans the globe – Europeans and development.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän