• Arbetet för att minska världens fattigdom måste fortsätta, men det ska ske inom gränserna för vad planeten klarar av och med ett tydligt rättighetsperspektiv. ...
  • Utbildningen av unga behöver matchas bättre mot arbetsmarknadens behov ifall fler människor ska få jobb, i Sverige såväl som i fattigare länder. Det var en av ...
  • Trots ekonomisk kris i EU är européerna fortsatt solidariska med fattiga länder. Hela 85% anser att EU ska fortsätta sitt bistånd och så många som 61% att det ...
  • Att unga somalier blir mer delaktiga i landets ekonomiska, sociala och politiska utveckling är avgörande för Somalias framtid. Det är en av slutsatserna i ...
  • Biogasproduktion i små byar och nya mediciner mot parasitinfektioner. Det är några av de framsteg som Sidas mångåriga stöd till forskning i Bolivia har ...
  • Världens bistånd blir allt mer transparent och tillgängligt för vanliga människor. Det visar en rapport från Publish What You Fund. Sverige får gott betyg för ...
  • Stödet till svensk forskning av relevans för låg- och medelinkomstländer flyttas över till Vetenskapsrådet från och med 2013. Det var en av nyheterna i ...