Människor som flyr undan striderna i Syrien

Foto: D.Khamissy / UNHCR, 2012

Ytterligare humanitär hjälp till Syrien

Uppdaterad: 26 juni 2014

Kriget i Syrien fortsätter att eskalera och allt mer av våldet riktas mot civila. 2,5 miljoner människor i landet är i behov av humanitärt stöd och tre miljoner är direkt berörda av konflikten. FN bedömer att siffrorna kommer att öka de närmaste månaderna. Vi bidrar därför nu med ytterligare 20 miljoner kronor för humanitära insatser i landet.

 - Den humanitära situationen i landet blir allt värre och antalet internflyktingar blir allt fler. Deras utsatthet är mycket stor då det fortfarande är svårt att nå många områden med humanitärt stöd och att många människor tvingats på flykt upprepade gånger. Behov av skydd är stort och ökar nu när vintern närmar sig, säger Helen Rask, enhetschef för Sidas arbete i Mellanöstern och Irak.

Allvarligast just nu är den akuta bristen på hälso- och sjukvård inne i landet. Detta drabbar såväl flyktingarna, som de familjer som hyser flyktingarna och de som är direkt drabbade av den väpnade konflikten. Behoven av skydd och mat är fortsatt också mycket viktiga aspekter. I dag beräknas dessutom att 390 000 människor har flytt till någon av grannländerna, en siffra som kan vara fördubblad till årsskiftet.

En del av de nu beslutade pengarna, 15 miljoner, kommer att gå till en humanitär fond som sköts av FN:s samordningsorgan OCHA. Där kan i första hand internationella och nationella organisationer ansöka om medel för att genomföra humanitära insatser. Det är en lösning som ökar samordningen och effektiviteten av alla insatser. Trots svårigheter att få tillträde inne i landet har över 60 procent av de hittills beviljade medlen från fonden kunnat gå till insatser inne i Syrien. Andra insatser handlar om att underlätta för flyktingar i grannländerna.

 - Förutom det direkta humanitära lidandet vi ser idag så påverkar dagens situation landet mycket negativt på lång sikt. Mycket av infrastrukturen, industrin och jordbruket slås nu sönder vilket påverkar både privatpersoners och hela landets ekonomi. Både idag och i morgon leder konflikten till en fördjupad fattigdom i Syrien, säger Helen Rask.

Fem miljoner av de nu beslutade medlen går till humanitära insatser för de allt mer utsatta palestinska flyktingarna i Syrien eller de som flytt landet. Stödet sköts av FN:s organ som särskilt arbetar med palestinska flyktingar, UNRWA.

Sverige är en av de allra största humanitära givarna till krisen i Syrien och har hittills under 2012 bidragit med drygt 245 miljoner kronor.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän