Media har haft en betydande roll för att piska upp de homofobiska stämningarna i Uganda, med namnpubliceringar som lett till att flera homosexuella mördats. Här ett omslag från tidningen Rolling Stone.

Foto: RFSL

Attityden mot homosexuella hårdnar

Uppdaterad: 26 juni 2014

Att vara homosexuell innebär direkt dödsfara i många länder. I Uganda vill politiker rösta igenom den hårt kritiserade lagen mot homosexuella. En lag som inte bara vill förbjuda all ”uppmuntran” till homosexualitet och straffa förbrytarna hårdare. Även den som låter bli att anmäla en väns eller familjemedlems homosexuella aktiviteter ska kunna dömas till fängelse.

 - Uganda är det farligaste landet i världen att leva i som homosexuell, säger Jimmy Sserwadda, ugandier och flyktingkoordinator på Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL),  och en av talarna på Mänskliga Rättighetsdagarna  i Göteborg. 

När lagförslaget om hårdare straff för homosexualitet lades fram i Uganda för tre år sedan reagerade omvärlden hårt på att det propagerade dödstraff för homosexuella handlingar. Just dödsstraffet kritiserades även inom Uganda och lagförslaget drogs därför tillbaka. Men nu har Rebecca Kadaga, talesperson för Ugandas parlament meddelat att the Anti Homosexuality Bill åter ska läggas fram, ”som en julklapp till Ugandas folk”, vilket de kräver enligt henne.

 - Om lagen röstas igenom får det många svåra följder, säger Jimmy Sserwadda. Inte bara för de homosexuella som riskerar arresteringar, tortyr och förföljelse. Även familjer kommer att splittras: ’du hör inte längre hit om du inte tar avstånd från homosexualitet offentligt’.

Uganda har redan idag lagar som förbjuder homosexuella handlingar, men den hårdare lagen ska enligt förespråkarna bättre kunna skydda landets unga pojkar från att ”rekryteras till homosexualitet”, vilket skulle vara omoraliskt och oafrikanskt, och ett hot mot den traditionella familjen. Homofobin är allmänt utbredd i landet och utnyttjas av religiösa ledare från det kristna samfundet. Även kopplingen mellan det omdiskuterade lagförslaget och evangelistiska kristna samfund i USA är tydliga enligt många, bland annat landets HBT-rörelser.

Attityden mot homosexuella och deras rättigheter har hårdnat på många håll i världen de senaste åren. Listan över länder med lagar mot homosexualitet utökades med två ifjol och uppgår nu till 78 enligt en årlig rapport från The International Lesbian Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA).   Många av dessa stater ligger i Afrika där såväl rättigheter, lagstiftning som attityder mot homosexuella har gått från dåligt till värre, och människorättsaktivister blir hotade till livet. Antalet flyktingar från afrikanska länder på grund av sexuell läggning har ökat de senaste åren, och enligt rapporten är attityden mot de asylsökande och deras flyktingskäl i ankomstländerna ofta väldigt dålig. Även här i Europa ser man en hårdnande attityd gentemot homosexuella, i synnerhet i Ryssland och i forna Sovjetrepubliker.

I Uganda skulle det bli omöjligt för HBT-organisationer att agera öppet om den nya lagen går igenom, eftersom den förbjuder allt främjande eller uppmuntrande av homosexuella aktiviteter. Det påverkar även möjligheten att samarbeta med organisationer i andra länder.

 - Stödet måste komma in genom nya vägar, under jorden. Det kommer bli omöjligt för exempelvis RFSL att skicka ekonomiskt stöd till organisationer i Uganda, men Sverige kan ändå stödja organisationerna om det går genom andra kanaler; till exempel genom länders ambassader, menar Jimmy Sserwadda.

Birgitta Weibahr är ämnesföreträdare för demokrati och mänskliga rättigheter på Sida och hon bekräftar hur viktigt det är att ha nära kontakt med HBT-organisationer i de samarbetsländer där Sidas fokuserar på mänskliga rättigheter och demokrati.

 - Det är viktigt för oss att lyssna på dem och förstå vilket stöd de behöver; det kan vara ekonomiskt   för att kunna träffas och utbilda sig om sina rättigheter, om ledarskap eller påverkansarbete. Men det är oerhört viktigt att följa deras råd; tar vi fel steg kan följderna bli katastrofala och riskera deras liv.

Sverige driver även starkt frågan om homosexuellas rättigheter i internationella sammanhang, och även här är det viktigt att givarländer agerar på rätt sätt. Både Birgitta Weibahr och Jimmy Sserwadda menar att hot om indraget bistånd inte är rätt väg att påverka länders förbud mot homosexualitet.

 - Det kan leda till att människor gör de homosexuella till syndabockar, vilket kan öka förföljelsen mot dem. HBT-rörelserna har heller inget att vinna på att man avbryter biståndet och därmed stänger en dörr till det internationella samfundet, de ser hellre att vi använder tyst diplomati för att påverka, säger Birgitta Weibahr.

* World Values Survey

Om lagstiftning och attityder mot homosexuella i världen

Omkring 60 procent av FN:s medlemsstater har avskaffat (eller har aldrig haft) lagstiftning som förbjuder sexuella aktiviteter mellan vuxna homosexuella. Av 193 stater är det 78 som har antihomosexuell lagstiftning enligt The International Lesbian Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA).

Lagstiftningen mot homosexuella skiljer sig åt i olika länder. Det kan innebära förbud mot samkönat äktenskap, kortare fängelsestraff för homosexuella handlingar ända upp till livstids fängelse och dödsstraff. En del länder skiljer dessutom på kön och förbjuder endast homosexuella handlingar mellan män, eller har förbud mot analsex.

Även i de länder där homosexuella handlingar inte är olagliga så kan homo-, bi- och transsexuella personer förföljas, utsättas för våld och hotas till livet, ibland med myndigheternas godkännande.
Såväl muslimska som kristna länder utmärker sig bland länderna med hårdast attityd och lagstiftning. Bland de organiserade kampanjer mot homo-trans- och bisexuella som sker i exempelvis afrikanska länder finns tydliga kopplingar till kristna konservativa organisationer.

Om Sidas arbete

Sida arbetar med stöd till HBT-organisationer inom ramen för stödet till mänskliga rättigheter. En viktig del av arbetet är att hålla nära kontakt med HBT-organisationer i samarbetslandet och ta reda på vilka önskemål de har, vilket kan omfatta ekonomiskt stöd.

I Sidas arbete ingår även dialog kring HBT-personers rättigheter. Stödet till HBT-personers rättigheter kan även ingå som en komponent i större bredare Sidafinansierade insatser.


 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän