Inget bistånd via staten i Rwanda

Uppdaterad: 26 juni 2014

Situationen i de östra delarna av DR Kongo påverkar det svenska biståndet inte bara i DR Kongo utan även i grannlandet Rwanda.

Rebellgruppen M23 intog den 20 november staden Goma i östra DR Kongo och avancerar nu vidare. Antalet internflyktingar har ökat vilket har lett till ytterligare förvärrad humanitär situation.

I somras beslutade regeringen att Sverige ska avvakta med utbetalningar av bistånd till Rwanda, efter att en interimsrapport av Expertgruppen under FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté rapporterade att Rwanda stödde M23.

Expertgruppens slutrapport har nu bekräftat att Rwanda ger stöd till rebellgruppen M23.

Sveriges regering ser allvarligt på den rwandiska inblandningen i östra DR Kongo och håller därför inne biståndet via statliga kanaler i Rwanda.

Vid EU:s utrikesministrars rådsmöte den 19 november fördömde EU återupptagandet av M23:s fientliga handlingar och krävde ett omedelbart slut på den militära offensiven.

FN:s säkerhetsråd fördömde i en resolution den 20 november M23 och krävde att rebellgruppen omedelbart drar sig tillbaka från staden Goma. I resolutionen uttrycktes stark oro över uppgifter om externt stöd till M23 med krav att detta stöd skall upphöra omedelbart.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän