• En veckas intensiva strider har skapat svåra humanitära konsekvenser i Gaza. Många människor är traumatiserade och skolor, sjukhus och andra institutioner har ...
  • För trettio år sedan invigdes pappersbruket Bai Bang i Vietnam - försenat och betydligt dyrare än planerat. Kritiken i Sverige var hård och debatten häftig. ...
  • Situationen i de östra delarna av DR Kongo påverkar det svenska biståndet inte bara i DR Kongo utan även i grannlandet Rwanda.
  • Kriget i Syrien fortsätter att eskalera och allt mer av våldet riktas mot civila. 2,5 miljoner människor i landet är i behov av humanitärt stöd och tre ...
  • Att vara homosexuell innebär direkt dödsfara i många länder. I Uganda vill politiker rösta igenom den hårt kritiserade lagen mot homosexuella. En lag som inte ...
  • Självklart ska biståndsinsatser ge resultat. Men hur kan man fastställa resultat när både insatser och biståndsmiljöerna är så komplexa som de är? Det var ...
  • När ett stort antal ”resilience-aktörer” samlades på Sida för en tid sedan var alla överens om att det är är ett område som kräver fortsatt prioritering. ...
  • Den 28 oktober hölls parlamentsval i Ukraina. Sverige finansierade tre insatser för att underlätta ett fritt och rättvist val. Ett av stöden gick till ...