Vattenkran.

Foto: Eric Miller/World Bank

Rent vatten - en utmaning att fördela

Uppdaterad: 26 juni 2014

I dag är det internationella världsvattendagen. För ett par veckor sedan meddelade FN att millenniemålet om tillgång till rent vatten har uppnåtts. Det innebär att 89 procent av världens befolkning i dag har tillgång till rent dricksvatten, men skillnaderna mellan olika regioner är stora.

Smutsigt vatten är ett stort hälsoproblem, inte minst bland barn. Varje år dör en och en halv miljon barn under fem år av diarré – bara lunginflammation orsakar fler dödsfall bland små barn. I nio fall av tio beror det på smutsigt vatten, brist på toaletter och latriner samt dålig hygien.

Därför är tillgång till rent vatten och förbättrad sanitet en viktig del av FN:s millenniemål  och mellan 1990 och 2015 ska andelen människor som saknar tillgång till rent dricksvatten och toaletter halveras.

Nu visar det sig att målet om rent vatten uppnåddes  redan 2010. Enligt siffror som nyligen presenterades av UNICEF och Världshälsoorganisationen (WHO) saknade 11 procent av världens befolkning tillgång till rent vatten 2010, att jämföra med 24 procent 1990.

Men även om ett delmål nu är uppnått återstår mycket arbete. Fortfarande saknar över 780 miljoner människor tillgång till rent vatten och det globala genomsnittet döljer de enorma skillnaderna som finns mellan olika länder, mellan rika och fattiga och mellan dem som bor på landsbygden och i städerna. I Latinamerika och stora delar av Asien har 90 procent av befolkningen tillgång till rent vatten men i Afrika söder om Sahara är siffran 61 procent och på den afrikanska landsbygden endast 49 procent. Dessutom släpar sanitetsfrågan efter och i dag saknar 2,5 miljarder människor tillgång till toaletter. I nuvarande takt kommer Afrika söder om Sahara inte att nå sanitetsmålet på över 200 år.

Kenya och Bangladesh får hjälp på vägen

Till de länder som inte förväntas nå vattenmålet hör Kenya. Utmaningen ligger bland annat i att möta den snabba befolkningstillväxten och ett förändrat klimat, med allt tätare torrperioder och översvämningar.För att ge fattiga människor tillgång till rent och billigt vatten på ett långsiktigt hållbart sätt stödjer Sida lokala föreningar i Kenya  som själva organiserar sin vattenförsörjning på landsbygden. Föreningarnas medlemmar utbildas och får hjälp att planera och bygga lokala vattensystem, till exempel rör och pumpar som leder vatten till byn eller brunnar som ger byborna tillgång till grundvatten.

  – När byn är involverad i planeringen är sannolikheten större att systemet uppfyller deras behov. Man har särskilt sett till att kvinnor deltar eftersom det traditionellt är kvinnorna som ansvarar för att hämta vatten, säger Anna Tufvesson, som arbetar med vatten- och landfrågor på Sidas kontor i Nairobi.

När ett hundratal byprojekt utvärderades 2011 hade andelen människor med ett acceptabelt avstånd till en vattenkälla ökat från 46 till 70 procent i de berörda områdena. En klar majoritet av de tillfrågade kvinnorna sade dessutom att vattnets kvalitet hade förbättrats och att förekomsten av diarré hade minskat. Det har också visat sig att den lokala föreningen tar större ansvar för drift och skötsel av en anläggning som de själva har byggt upp, jämfört med en anläggning som har installerats av en myndighet.

Även i städerna finns stora utmaningar för vattenförsörjningen, inte minst i Bangladesh där den urbana befolkningen ökar snabbt. Sida stödjer därför organisationen Water Aids projekt ”Promoting Environmental Health for the Urban Poor” i Bangladesh med 41 miljoner kronor. Målet är att 340 000 sluminvånare i landets tre största städer ska få renare vatten, bättre tillgång till toaletter och ökad kunskap om hygien. Dessutom ska 1,7 miljoner hemlösa få tillgång till mobila toaletter.

Rent dricksvatten och god sanitet är avgörande för människors hälsa men vatten behövs även för att trygga livsmedelsförsörjningen. Temat för årets världsvattendag  är därför ”hållbar vattenanvändning för tryggare matproduktion.” Jordbruket står för hela 70 procent av världens sötvattenanvändning vilket ger en stark koppling mellan tillgången på vatten och tillgången på mat. Sida stödjer flera projekt för en hållbar vattenanvändning, i bland annat Bolivia och Moçambique 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän