Numera delar kvinnor och män jämlikt på arbetet och ser värdet av ett mer jämställt liv.

Foto: Paulos Berglöf/Sida

Pengar över när kvinnor får bestämma

Uppdaterad: 19 september 2014

I en av Etiopiens fattigare provinser har ett aktivt arbete med att förändra attityderna till kvinnors och mäns olika roller gett tydliga resultat. Förutom att dela mer jämlikt på arbetet så ger kvinnornas ökande inflytande över hushållsekonomin mer pengar i hushållskassan. Pengar som investeras i barnen.

I Amharaprovinsen i Etiopien har kvinnor och män börjat ta gemensamma beslut om familjens ekonomi. ”Vi ser direkt att vi får mer pengar över” var en reaktion från männen i en av byarna.

Amhara är en av landets fattigaste delar och människorna som bor där är tungt beroende av jordbruk för sin försörjning.  Oregelbundna regn och dåliga system för bevattning gör tillvaron osäker för många.

Nu pågår ett intensivt arbete i provinsen för att invånarna ska kunna få bättre inkomster från sitt jordbruk och även bättre egen försörjning av mat.

 - Konkret kan det handla om att lära sig odla nya grödor som ger högre avkastning, förbättra bevattningssystemen och börja kompostera för att förbättra gödningen, berättar Paulos Berglöf på Sida som nyligen besökt området.

En av bönderna berättar att han räknar med att kunna öka inkomsterna från sitt jordbruk från 800 kronor till över 4500 kronor per år som ett resultat av att börja odla till exempel avokado, mango och äpple -  frukter som kan ge upp till tre skördar per år i stället för den lokala grödan durra som bara ger en skörd.

En viktig del av arbetet handlar om att förändra attityder till kvinnors och mäns olika roller i hemmet och därmed stärka kvinnornas rättigheter och inflytande. Paulos berättar hur par med hjälp av enkla övningar själva värderar vem i familjen som lägger mest tid på hushållsarbetet och vem som har tillgång till de mesta resurserna i familjen. Inte överraskande drar kvinnorna det tyngsta lasset när det gäller arbetet, medan männen har flest fördelar.

 - Att det ser ut så visste nog de flesta men deltagarna, både kvinnor och män, var uppenbart chockade över att fördelningen var så kraftigt skev, säger Paulos. En kommentar jag hörde från männen var att ”we are killing our women!”

Jämställdhetsarbetet har gett tydliga resultat under de två år programmet pågått och flera av männen tar nu en mycket mer aktiv del i hushållsarbetet. Flera av dem har till exempel börjat laga den traditionella rätten Injera, baka bröd och ta hand om barnen, sysslor som tidigare var otänkbara för männen.

 - Det var tydligt att både männen och kvinnorna var stolta över att själva kunna skapa ett mer jämställt liv tillsammans, berättar Paulos.

För kvinnorna har det inneburit mer inflytande över beslut om familjens ekonomi som till exempel om och när man ska sälja boskap. Flera kvinnor har även själva tagit boskapen till marknaden för att sälja, något som tidigare var otänkbart.

 - Vi vet att av erfarenhet att när kvinnor får ökat inflytande över familjens ekonomi så märks det direkt i att mer pengar investeras i barnen till exempel genom skolavgifter och mer näringsriktig mat, avslutar Paulos.

Fakta

Vad?
Programmet HARVEST: Gender Responsive Livelihood Diversification for Vulnerable Population
Vem?
Programmet genomförs av Organisation for Rehabilitation and Development in Amhara (ORDA) i samarbete med International Institute of Rural Reconstruction (IIRR)
Hur mycket?
Sida har stött programmet 2009 – 2011 med 10 miljoner kronor. En översyn ska nu genomföras för att se över vad som kan förbättras inför en fortsättning av programmet.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän