Deltagare på SIdas hearing om innovationer, den 9 mars 2012

Foto: Ylva Sahlstrand/Sida

Hearing om innovation ska stödja Sidas arbete

Uppdaterad: 26 juni 2014

Cirka 40 procent av all tillväxt i Sidas samarbetsländer är innovationsdriven. Men kan bistånd främja innovation? Och kan en biståndsorganisation vara innovativ? Sida fick tips från externa aktörer den 9 mars.

Det var för att ta fram förslag på hur Sida kan skapa utrymme för innovation och flexibilitet i sin insatshantering som myndigheten tillsatte projektgruppen INNOBIS, eller ”Innovationer i Biståndet”.

Fredagen 9 mars bjöd Sida in representanter för sina partnerorganisationer och andra viktiga samhällsaktörer för att fördjupa diskussionen ytterligare.

Bengt Åke Lundwall, professor vid Ålborgs universitet och Institut d'Études Politiques de Paris, inledde genom att problematisera hela ansatsen. Han menade att Sida bedriver en kontroversiell verksamhet: att ge bort svenska skattepengar till ickesvenskar.

 - Toleransen för misslyckanden är liten och samhället förväntar sig mätbara resultat, konstaterade han.
Samtidigt ligger det i sakens natur att satsningar på innovation ibland misslyckas. Om man på förhand vet vad som blir resultatet av en innovationsprocess så är det ingen innovationsprocess, menade han. Dessutom är innovation svårt att mäta. Hur många innovationer gjordes till exempel i Sverige under förra året? Är det ens en meningsfull fråga?

Senare under dagen föreslog Bengt Åke Lundwall en lösning på dilemmat:

 - Varför inte inrätta en separat enhet inom Sida, ”Sida innovation”, som lyder under delvis andra regler när det gäller till exempel uppföljning än den övriga organisationen?
”Sida innovation” skulle kunna fungera som en “nätverksfrämjande katalysator” för innovation – en ”interprenör” som sammanför akademins tekniska kunskap med näringslivets know how, samt olika näringar i samarbetsländerna med varandra.

En bra idé? Mats Borgenvall, handläggare på Utrikesdepartementet, satt i publiken. ”Jag tar det med mig” lovade han.

Ytterligare en lång rad konkreta förslag presenterades av representanter för akademin och partnerorganisationer – RFSU, Kemikalieinspektionen, Swedish Consultants, Vinnova, KTH Innovation, WWF med fler – innan livliga panel- och gruppdiskussioner tog vid.

Dessutom bidrog bland annat Leif Denti, Göteborgs universitet, och Klas Palm, Mittuniversitetet, till en bättre teoretisk förståelse av kreativitetens förutsättningar. ”Det handlar om att skapa efterfrågan på innovation” var en återkommande synpunkt under seminariet. Det är inte bara entreprenörer och direktörer som driver utvecklingen framåt. Arbetare, bönder och inte minst konsumenterna är lika viktiga.

 - Jag är mycket nöjd med dagen” hälsade Eva Lithman, INNOBIS projektledare, i slutet på dagen. Vi har fått med oss en uppsjö av idéer på hur Sida kan främja innovation i samarbetsländerna, bra förslag på hur vi kan stärka samarbetet med våra partnerorganisationer, och en bättre förståelse för hur Sida kan bli en mer innovativ organisation. Jag tycker att vi har fått en bra grund för vårt försatta arbete. Dessutom är jag glad och imponerad över att så många ville komma.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän