Intervju med Jan Eliasson

Hur förhandlar man med naturen?

Uppdaterad: 26 juni 2014

War on Water – ett seminarium under Lunds Hållbarhetsfestival med bland andra Jan Eliasson och företrädare för näringslivet och forskningsvärlden. Vattnets betydelse ur ett konflikt- och hälsoperspektiv var två huvudspår. Hur förhandlar man med naturen? Det handlar om att hushålla med vattnet och samarbeta över gränserna.

Stora aulan i AF-huset mitt i centrala Lund var fullsatt när seminariet med Jan Eliasson som föreläsare kring globala vattenfrågor ägde rum den 21 maj. Vattnets betydelse ur ett konflikt- och hälsoperspektiv var två huvudspår i Eliassons anförande och en av huvudpoängerna var att det är irrelevant att prata om utvecklade och underutvecklade länder; vattenfrågan och klimatfrågan i stort är ett gemensamt problem som kräver ett gemensamt ansvar.

Jan Eliasson, FNs tillträdande vice generalsekreterare, har länge varit engagerad i vattenfrågan bland annat som ordförande för Water Aid. Eliasson lämnar den nationella arenan den 1 juli och i sin nya roll inom FN kommer han att få ett särskilt ansvar för FNs millenniemål nr 7 som handlar om att säkerställa global hållbar utveckling. Tidigare under dagen besökte Eliasson Domkyrkoplatsen där ”Hard Rain-Whole Earth?”  utställningen står uppställd under festivalen. En väldigt viktig utställning med fantastiska bilder, enligt Eliasson, som gillar både Mark Edwards och Bob Dylan.

Med sig till FN tar han värdefulla erfarenheter från tidigare internationella uppdrag.

  ”Jag är en erfaren förhandlare och har många gånger suttit i svåra situationer med tuffa motparter. Men nu står jag inför det svåraste uppdraget. Hur förhandlar man med naturen? Här finns ingen motpart. I mitt jobb är det viktigt att alltid ha en plan B. Men vi har ingen Planet B” avslutar Eliasson.

Representanter från flera aktörsgrupper deltog i en panel; Reneé Andersson, Etik & miljöchef Indiska, Bo Mattiasson, professor i bioteknik vid Lunds Universitet, Cecilia Lind, styrelseledamot i det kommunägda bolaget Sydvatten samt Dag Jonzon från Sida. Såväl nationellt som globalt handlar det om att hushålla med vattnet och samarbeta över gränserna. De gemensamma erfarenheterna i panelen visar att när aktörer går samman kan man finna den politisk viljan och på så sätt uppnå resultat. Med stöd av Sida har flera gemensamma projekt bidragit till olika framsteg; Indiska vittnar om hur 32 svenska företag i kläd/textilbranschen ingått i ett initiativ för att förbättra både miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer i produktion av kläder. Vatten utgör en enormt viktig resurs i produktionen, men är framförallt en grundförutsättning för att säkerställa hälsa och säkerhet för de som arbetar i textilfabrikerna och anläggningar. Forskning har bidragit till utveckling av ny teknik och metoder för hur man tar tillvara på slaggprodukter och farligt avfall.

Läs mer om Hållbarhetsfestivalen i Lund:
www.planetlund.se


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän