Vietnam

Foto: Sida/Solveig Freudenthal

Forskningssamarbete med goda resultat

Uppdaterad: 26 juni 2014

När Sverige fasar ut sitt forskningssamarbete med Vietnam så är det med imponerande resultat i bagaget. Det handlar om flera nya upptäckter inom områden som är viktiga för landets utveckling, men främst om att Vietnam har byggt upp ett eget team av högt kvalificerade forskare och professorer.

Forskningsprogrammet har varit en viktig del av Sidas stöd till Vietnam under 35 år. De senaste åtta årens fokus har legat på att förbättra landets forskningskapacitet inom hälsa, landsbygdsutveckling och bioteknologi.

─ Stöd till forskning är ett väldigt effektivt sätt att bidra till fattigdomsminskning i ett längre perspektiv. Att forska på att få fram bättre grödor, förbättrad hälso- och sjukvård eller nya produkter inom biomedicin och bioteknik som kan skapa arbetstillfällen, det bidrar starkt till landets utveckling och till att människor får det bättre, säger Solveig Freudenthal, tidigare handläggare för forskningsprogrammet på Sida.

Det sammanlagda stödet på 341 miljoner kronor har delvis använts för att bygga upp en stark forskarmiljö på universiteten runtom i Vietnam, men även till doktorandutbildningar i samarbete med svenska universitet. Doktoranderna har kontinuerligt varvat sin tid mellan Sverige och Vietnam, med handledare på båda ländernas institutioner, enligt den svenska så kallade sandwichmodellen. Den etablerade kopplingen till institutionen i Vietnam gör det enklare att hitta arbete där, efter disputationen utomlands.

─ Det här är ett bra sätt att bygga kompetens inom landet. Av de nästan 100 vietnamesiska doktorander som disputerat så har i stort sett alla fortsatt sin forskningsverksamhet i Vietnam, vilket är väldigt höga siffror. I många andra fall när forskare från utvecklingsländer doktorerar heltid vid en utländsk institution så väljer de att stanna kvar och jobba utomlands, säger Solveig Freudenthal.

Sidas forskningsprogram kan visa upp flera intressanta resultat, både vad gäller direkt tillämpning och vad gäller riktlinjer för att ta fram utvecklingsstrategier som kan förbättra invånarnas livskvalitet.

Ett exempel är de snabbväxande träd som förädlats fram för återplantering av skog. Den skogsbeklädda ytan i Vietnam har minskat från 43 till endast 28 procent de senaste 50 åren. USAs användning av bekämpningsmedlet Agent Orange på 60- och 70talet förstörde en stor del av träden, men kalhyggena har även vuxit i takt med att landets befolkning ökat. De nya hybridträslagen har en produktivitet som ökat med mellan 20 och 40 procent, vilket även bidragit till att investeringarna i skogsplantering växer.

Stor utveckling under 35 år

Även inom genusforskningen har Sidas stöd varit avgörande enligt Dr Trinh Duy Luan, som tidigare var direktör för Vietnams Social Institute. Stödet möjliggjorde landets första studie på kvinnor, familjer och könsroller och idag finns en stiftelse som forskar på genusfrågor.

Det Vietnam som Sida nu fasar ut sitt stöd till skiljer sig stort från det land man en gång inledde samarbetet med. En stark ekonomisk tillväxt har gjort att Vietnam är på god väg att bli ett medelinkomstland, med förutsättningar att själva fortsätta bygga upp en god forskningskapacitet. 

─ Det är positivt att Vietnams regering ser forskning som ett viktigt sätt att motverka fattigdom. Landet har dessutom en lång tradition av utbildning och vi hoppas att forskningen ska fortsätta att utvecklas på egna ben, säger Solveig Freudenthal.

 

Fakta:

Sidas forskningsprogram i Vietnam har genomförts i tre olika faser mellan 1977 och 2012. Det totala stödet uppgår till 341 miljoner kronor.

År 2011 hade totalt 92 doktorandstudenter och 99 mastersstudenter fått utbildning vid de svenska universiteten Karolinska Institutet (KI), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå Universitet. Av doktorandstudenterna disputerade 53 personer vid de svenska universiteten. Stödet har även gått till bl.a. laboratorieutrustning, bibliotek, nätverksmöten, kurser och konferenser.

Vietnams ministerium för vetenskap och teknologi ser de högt kvalificerade professorer och forskare som utbildats, som det viktigaste resultatet av programmet.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän