Tre kongolesiska flickor med tunga bördor.

Foto: Sofia Norlin/Sida

Premiär för Africa Human Development Report

Uppdaterad: 26 juni 2014

Africa Human Development Report: Towards a Food Secure Future lanserades av UNDP den 4 juni, 2012. Rapporten sätter fingret på matproduktion och livsmedelskedjans alla led.

Human Development Report är en årligen återkommande rapport som alla intresserade av global utveckling hämtar fakta från. Nu lanserar UNDP dess motsvarighet för Afrika. Rapporten fokuserar på livsmedelsförsörjning och åtgärder för att motverka det faktum att nära en fjärdedel av Afrikas befolkning fortfarande lider av hunger och undernäring.

Afrika söder om Sahara har haft god ekonomisk tillväxt under många år i följd och har stora jordbrukstillgångar. Kontinenten har dessutom gjort framsteg vad gäller ökad livslängd och inskrivning i grundskola. Men det har inte kommit alla till del. Genom att se på hungern utifrån ett bredare perspektiv och inte enbart som en jordbruksfråga, skulle fler kunna äta sig mätta. Rapporten pekar ut följande områden som särskilt viktiga:

  • Öka produktiviteten i jordbruket
  • Stärk kunskap och insatser för förbättrar kosthållning (nutrition)
  • Stärka motståndskraften och återhämtningsförmågan
  • Deltagande och social rättvisa
  • Tillgång till teknologi

Jordbruket sysselsätter två tredjedelar av den arbetande befolkningen i Afrika. En mer ändamålsenlig jordbrukspolitik skulle kunna bidra till fortsatt hög tillväxt utan att lämna tjugofem procent av befolkningen utanför - inte minst kvinnorna.

Läs mer om Africa Human Development Report: Towards a Food Secure Future i UNDP:s pressmeddelande.

Ta del av hela rapporten.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän