Veronica D’Souza från Makit ApS

Foto: Kerstin Becker/Sida

Menskoppen Ruby Cup förändrar kenyanska kvinnors förutsättningar

Uppdaterad: 26 juni 2014

Tre kurskamrater från Copenhagen Business School fick en idé för hur de skulle kunna förbättra tillvaron för kenyanska flickor och kvinnor ur ekonomisk, socialt, och hälsomässigt perspektiv. Deras företag Makit ApS och produkt, menskoppen Ruby Cup, är ett framgångsrikt exempel på hur Innovation Against Poverty (IAP) fungerar i verkligheten när ett företag med en smart och innovativ idé får hjälp att etablera sig i ett utvecklingsland.

Innovations Against Poverty finansierar hållbara företag med stor potential att minska fattigdom. Målet är att vara en katalysator för utveckling av produkter och tjänster som gynnar människor som lever i fattigdom. Sedan IAP startade har över 600 ansökningar kommit in, från 45 olika länder. Av dessa har 50 stycken blivit godkända för stöd. Ruby Cup är en av dem.

IAP tar tillvara på innovation som förenar företags affärsmål med Sida:s utvecklingsmål. Innovationen kan ligga antingen i att det är en ny produkt, tjänst eller affärsmodell – eller en existerande sådan men på en ny marknad eller ett nytt geografiskt område.

För ett år sedan fick de tre entreprenörerna bakom företaget beskedet att Sida kommer att ge dem finansiellt stöd. En av de första sakerna de gjorde var att sätta sig på ett plan till Nairobi. Under ett besök i Stockholm besökte Veronica D’Souza från Makit ApS Sida för att berätta om resan med Ruby Cup.

Hon berättar att de tre grundarna redan från start vill utveckla en affärsidé som förenade samhällsutmaningar med affärslösningar. Efter en del research drog de slutsatsen att menstruation var en försummad fråga trots konsekvenserna av bristande kunskap och produkter.

 - Vi träffade flickor som berättade vad de använder som mensskydd. Lera, växter, bitar av madrasser och andra ohygieniska - och ovärdiga knep. Men det är långt ifrån allt. Flickorna missar 20 % av sin skoltid på grund av sin menstruation och det är inte ovanligt att de har sex med äldre män i utbyte mot bindor. Detta leder till aborter, spridning av HIV och andra sjukdomar och ökad prostitution. Bristen på mensskydd har en direkt inverkan på unga flickors och kvinnors framtidsutsikter, berättar Veronica D’Souza.

Själva menskoppen är endast en del av arbetet med Ruby Cup. En stor del av verksamheten handlar om att utbilda både flickorna, vuxna och samarbetspartners så som säljare, om menstruation och kvinnors reproduktionsorgan. Bland många uppfattas menstruation som en sjukdom, i synnerhet hos vissa flickor som får sin första menstruation och då inte vågar berätta om det.

Om Ruby Cup

En Ruby Cup är personlig och håller i tio år. Man kan använda den 8-12 timmar innan man tömmer den, sköljer om man vill och sätter in den på nytt. Efter menstruationsperiodens slut kokar man den i fem minuter och lägger sedan undan den tills man behöver den igen.

Menskoppen i sig är ingen nyhet, sådana används redan av kvinnor i många länder. Däremot har menskoppar inte slagit igenom i utvecklingsländer, till stor del på grund av priset. Makit ApS har utvecklat sin produkt i nära samarbete med kenyanska användare vilket gör att produkten har genomgått en del detaljjusteringar som skiljer den från konkurrenters. Den säljs också till ett markant lägre pris på den kenyanska marknaden – men med ett högre pris online för europeiska konkurrenter. I sin nuvarande form har Ruby Cup många fördelar – koppen har ökad kapacitet vilket gör att den kan användas under en hel arbets- eller skoldag, den är lätt att använda och har ett väsentligt lägre pris än konkurrenters.  Eftersom tamponger inte är vanliga i Kenya, och många kvinnor därför upplever det som obehagligt att föra in koppen i kroppen, har Ruby Cup ett förlängt skaft. Förpackningsdesign och marknadsföring var en avgörande faktor eftersom motståndet mot ”en produkt för fattiga” är högt.

Veronica D’Souza berättar att resorna till Kenya, (alla tre Makit-partners bor nu i Nairobi), varit nödvändiga för företagets och produktens utveckling. Affärsmodellen har till stora delar slipats som resultat av möten under resorna. ”What do you think, do you think it can work?”, var en av de viktigaste sakerna vi sa till de vi träffade, säger Veronica. Relationsbyggandet var avgörande för spridningen av produkten eftersom den är beroende av budbärare som kan ta ett utbildningsansvar bland målgrupper där det råder stor brist på kunskap om kvinnors kroppar. Även goda relationer med myndigheter och informella auktoriteter är avgörande.

Veronica D’Souza menar att stödet från IAP varit ovärderligt. Rent praktiskt möjliggjorde det resor men även bekräftelsen var värdefull, för motivationen och som dörröppnare. ”You need someone who has believed in you”, säger Veronica.

Läs mer om Innovations Against Poverty.

Läs mer om Makit.


 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän