UNHCR

Foto: UN Photo/UNHCR/P. Moore

Många svenskar vill ut och jobba i FN-systemet

Uppdaterad: 26 oktober 2015

Intresset var stort när representanter för olika FN-sekretariat besökte Sida och informerade om hur man gör för att få jobb inom de internationella organisationerna. Besöket är en del av Sidas och UDs strävan att öka antalet svenskar i FN-systemet.
 - Sverige är en stor givare till flertalet  FN-organ men när det gäller antalet svenskar som arbetar där är vi starkt underrepresenterade. Sverige kan bidra med mycket bra kompetens, men vi måste bli duktigare på att få ut folk. Därför anordnade vi detta besök med FN-representanter från UNICEF, UNDP, UNFPA, FN-SEKRETARIATET och UN WOMEN, säger Marie-Louise Dagrup Strand som jobbar med rekrytering till multilaterala organisationer på Sida, Avdelningen för Globalt samarbete.

Intresset bland besökarna var stort och runt 300 personer kom till de utannonserade 260 åhörarplatserna. De personer man framför allt ville nå skulle vara någonstans mellan 30 och 50 år, och ha minst fem års arbetserfarenhet inom olika områden, till exempel ekonomi, logistik, inköp, HR eller olika tematiska frågor som fred och konflikt, miljö eller jämställdhet.

Idag finns hela 3000 lediga jobb inom FN-systemet. Men trots att många svenskar är intresserade så drar sig en del för att söka.

 - Det kan vara svårt att nå ända fram när det är nära tusen sökande på en tjänst och det kan avskräcka. Rekryteringsprocessen är omfattande och många sökanden faller bort på grund av dåliga kunskaper om hur de ska formulera sin ansökan och cv. Intervjudelen* är också svår, och det är viktigt att lyfta fram sina egna prestationer och inte vara alltför ödmjuk! De här rekryteringsmissionerna syftar just till att förklara hur rekryteringsprocesser och intervjuer går till och hur man får sitt eget cv att sticka ut bland hundratals andra, säger Marie-Louise Dagrup Strand.

Att få in fler svenskar i internationella organisationer och visa upp svensk kompetens är viktigt om Sverige ska få bättre genomslag för sina prioriteringar i det globala utvecklingsarbetet. Erfarenheterna från svenskar som deltagit på utlandsuppdrag är även ett sätt att öka kompetensen hos Sida och andra aktörer på hemmaplan. Svenskar är generellt sett eftertraktade inom de multilaterala organisationerna, precis som de svenska värderingarna vad gäller ledarskap, jämställdhet och miljötänkande. Idag arbetar ca 600 svenskar på professionella poster inom FN-organen vilket är ett litet antal med tanke på hur stor givare Sverige är.

UD och Sida samarbetar om rekryteringsuppdraget till FN. Sida ansvarar för rekrytering upp till chefsnivå genom dels sina resursbasprogram, dels genom att ”head- hunta” svenskar till poster på mellannivåer. UD söker svenskar för chefsposter. För att en person i slutändan ska bli shortlistad, d.v.s. få en rekommendation och bli kallad till skriftligt och muntligt test  är det även  viktigt med stöd från givarlandet Sverige.

 - Vi ser till att ha en bra dialog med FN-organen. Dels för att dels följa upp svenska ansökningar,  dels för att få kunskap om vakanser och framtida behov inom FN. Sida samarbetar även med de svenska representationerna utomlands.  Om vi till exempel har en svensk som söker en tjänst på UNICEF i New York så tar jag kontakt med vår svenska FN-representation där, så att de kan ge stöd för en svensk kvalificerad kandidat. Att få bra rekommendationer är oftast avgörande för att nå ända fram, säger Marie-Louise Dagrup Strand.

* Den rekryteringsprocess som de flesta FN organ arbetar efter kallas Competence Based Interview system (CBI).

FAKTA:
FN:s  representanter besökte Sverige den 9-11 maj för att informera om rekryteringsbehov samt rekryteringsprocessen kring CV och intervjuteknik i organisationerna.  Åhörare var inbjudna från enskilda organisationer, företag och andra samarbetspartners i Sverige.
Informationsstillfällen gavs på Sida, Rosenbad och Rädda Barnen samt på Stockholms och Uppsalas Universitet.

Följande FN organ efterlyser nu kandidater:
FN-sekretariatet Sekretariat för FN:s generalförsamling, säkerhetsråd, ekonomiska och sociala råd m.fl. med huvudkontor i New York, Genève, Wien och Nairobi.
UNICEF FN:s barnfond som utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter.
UNDP FN:s utvecklingsprogram, arbetar framför allt med fattigdomsbekämpning och demokratisk samhällsstyrning.
UNFPA FN:s befolkningsfond som arbetar med befolkning och utveckling, reproduktiv hälsa och rättigheter samt jämställdhet.
UN Women FN:s organisation för jämställdhet och stärkandet av kvinnors rättigheter.

Sida arbetar med flera program för att få in yngre kvalificerade akademiker i internationella uppdrag: JPO, SARC och JED  är program för tjänstgöring inom FN-organ och EU medan BBE är ett program på plats i Sidas samarbetsländer. Läs mer under Internationella tjänster.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän