Flickor på sin väg till skolan, och förhoppningsvis en ljusare framtid.

Foto: Ylva Sahlstrand/Sida

Fred och försoning - i Guatemala kan vi se resultat

Uppdaterad: 26 juni 2014

I Guatemala följer det svenska utvecklingssamarbetet en röd tråd – att stärka efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna och bidra till att ansvariga från inbördeskriget ställs inför rätta. Efter tre år som biståndsråd i Guatemala kan Ewa Nunes Sörenson berätta om framsteg för fred, försoning och rättvisa.

Efter trettiosex år av inbördeskrig slöts ett fredsavtal 1996 i Guatemala. Gerillan och president Alvaro Arzú skrev på papper och en internationell mission tog plats i landet som bland annat skulle bevaka att urfolkens och kvinnors rättigheter respekterades.

 – Kriget slog oerhört hårt mot civilbefolkningen som först idag efter kriget fått göra sin röst hörd,  säger Ewa Nunes Sörenson  som ser att allt fler kvinnor och människor från urbefolkningen för fram sina åsikter.

Ewa betonar den röda tråden i allt de gör i Guatemala; arbetet mot straffriheten och respekten för mänskliga rättigheter sedan fredsavtalet. Så många som 200 000 personer dödades under kriget och 45 000 försvann. Sida stödjer organisationer som letar efter försvunna och identifierar döda, bland annat rättsantropologiska stiftelsen FAFG som gräver ut hemliga massgravar, men också insatser som tar tag i dagens brottslighet. Läs mer om Program för försoning och rättvisa i Guatemala.  

 – Guatemala måste komma till rätta med den historiska straffriheten, avsluta trauman från kriget och kunna gå vidare, säger hon.

Ewa Nunes Sörenson kan efter tre år som biståndsråd konstatera att ett tålmodigt samarbete har gett verkan.

 – Tack vare att civilsamhället har kunnat påverka och samverka med rättsväsendet har saker börjat hända. Höga personer inom bland annat exmilitären har ställts inför rätta. Exempelvis häktades den tidigare militära ledaren och diktatorn Ríos Montt den 16 januari i år. Samma dag som han förlorade sin immunitet efter 30 år.

Ríos Montt är anklagad för 600 massakrer under den värsta tiden av förtryck mellan 1982 och 1983 – som bland annat pågick i de områden Ewa bilar igenom. Framgångarna är frukten av stödet men också kopplade till en ny ledare vid Riksåklagarämbetet.

 – Med Claudia Paz y Paz har rättssystemet stärkts. Jag är oerhört imponerad över hennes arbete, säger Ewa

Den aktuella riksåklagaren tillträdde december 2010 och Sida stödjer ämbetet samtidigt som medel går till CCIG, FN:s kommission som bekämpar straffriheten i landet. Läs mer om krafttag mot straffriheten i Guatemala. Ewa kunde snabbt se en handlingskraftig kvinna vid ämbetet.  Redan det första året rensade hon upp hos korrumperade poliser och chefer. Över 80 procent av cheferna fick gå och de nya bejakade skarpa mål med att skipa rättvisa.

Förutom de historiska fallen tar Claudia Paz i Paz tag i det som sker idag, inte minst inom den allt mer eskalerade narkotikahandeln. Över hundra höga personer inom den ökända narkotikakartellen Zeta har exempelvis fängslats. Därtill kommer alla andra mindre brott och visionen om attitydförändringar. Folk måste inse att de inte kan ta lagen i sina egna händer. Att döda istället för att anmäla ett brott är inte helt ovanligt. Över trettio års inbördeskrig har präglat etik och moral hos guatemalaner.

 – Men majoriteten av folket är verkligen ärliga och vill ha förändring och komma bort från brottsligheten. Jag är optimist och ser att landet går rätt väg, säger Ewa.

Hon är övertygad om att stödet från Sverige ger skjuts på vägen. Inte bara för ett bättre rättsväsende, utan också för att fler ska få tillgång till primär hälsovård och för mer produktiv jordbruksutveckling

Svenskt stöd har satt stopp för trafficking med barn

Det svenska stödet är också inriktat mot stärkandet av  barns rättigheter, Det har bland annat resulterat i att en ny adoptioptionslag antogs 2008, och som innebär att alla adoptioner prövas rättsligt. Lagen kom till genom idogt stöd från Sverige och påtryckningar från lokala organisationer samt Unicef. 

I Guatemala har illegala adoptioner och organiserad handel med barn varit en verksamhet som omsatt hundratals miljoner kronor. Men inte längre. Omfattande trafficking med barn via nätverk för illegala internationella adoptioner har med stöd från Sverige kunnat avslöjas.

Landet har också infört en lag som syftar till att på ett tidigt stadium kunna hitta försvunna barn som förs ur landet illegalt, som adopterade eller för att kommersiellt exploateras sexuellt genom prostitution. Här har svenska biståndspengar till Unicef gjort det möjligt.

Livet för människorna i Guatemala börjar så småningom bli bättre. Vardagens kommers pågår på marknaderna, man bygger bostäder och strävar mot nästa mål. Eva Nunes Sörenson reflekterar:

 – Jag ser början till en utveckling till vad man kan kalla en modern rättstat där mänskliga rättigheter tas till vara. Ett land där ingen ska behöva leva i rädsla.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän