• Vilka problem ska det svenska biståndet lösa och vilka resultat kan vi se? Kom och lyssna, kom och diskutera. Möt Sida i Almedalen!
  • Tre kurskamrater från Copenhagen Business School fick en idé för hur de skulle kunna förbättra tillvaron för kenyanska flickor och kvinnor ur ekonomisk, ...
  • ”Inte världens bästa text men, en text som kan vara med och göra världen bättre.” Så kommenterade Danmarks miljöminister försiktigt den slutverson av ”The ...
  • När Sverige fasar ut sitt forskningssamarbete med Vietnam så är det med imponerande resultat i bagaget. Det handlar om flera nya upptäckter inom områden som är ...
  • Dagens produktion av livsmedel är inte hållbar. För att möta människors behov av mat och samtidigt minska påverkan på klimatet krävs både nya, bättre ...
  • Intresset var stort när representanter för olika FN-sekretariat besökte Sida och informerade om hur man gör för att få jobb inom de internationella ...
  • Traditionella könsroller och rädsla för att yttra sig gör att få kvinnor i Burma engagerar sig politiskt. Men landet genomgår snabba förändringar och ...
  • Ungas perspektiv är lika viktigt som gender, mänskliga rättigheter eller demokrati-perspektivet – om vi ska lyckas med hållbar global utveckling och bekämpa ...
  • Africa Human Development Report: Towards a Food Secure Future lanserades av UNDP den 4 juni, 2012. Rapporten sätter fingret på matproduktion och ...
  • I Guatemala följer det svenska utvecklingssamarbetet en röd tråd – att stärka efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna och bidra till att ansvariga från ...