Panelen i semianriet Jobb till världens unga? En global affär!

Foto: Kina Robberts/lGlobal Reporting

Jobb till världens unga lönar sig för alla

Uppdaterad: 26 juni 2014

Svensk arbetsmarknadspolitik i Kambodja, diskussioner med friställda spanska gruvarbetare och insatser mot trafficking i Moldavien. Det är några exempel på hur Sverige är med och stödjer jobb för världens unga.

 – En viktig fråga där Sverige ligger i framkant, konstaterade Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka under ett seminarium i Almedalen på måndagen.

Hur kan näringsliv och bistånd samverka för att minska ungdomsarbetslösheten och samtidigt tillgodose behovet av arbetskraft i tillväxtmarknader? Frågan väcktes i Almedalen förra året och nu, ett år senare, var det dags att på samma plats berätta vad som har hänt sedan dess.

– En hel del, även om området är stort och svårt, konstaterade Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Sida.

I diskussionen deltog även Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, Jenny Johansson, chef för Scania Public Affairs, samt ekonomen och debattören Sandro Scocco.

Det finns flera skäl för Sverige att ta sig an frågan om jobb för unga även globalt, menade Angelica Bermudez-Svankvist.

– Det pågår en stor generationsväxling i Europa, den äldre arbetskraften går i pension och ersätts av yngre. Men jobben finns inte alltid i den egna regionen. Därför måste vi utveckla bättre metoder för att matcha efterfrågan och utbud på ett bra sätt. 

Ett exempel är den statliga gruvnäringen i Spanien, som håller på att läggas ned. Det finns idag många unga, kompetenta men arbetslösa spanska gruvarbetare samtidigt som det i Sverige finns en efterfrågan inom samma område.

– Det är klart att vi ska vara med och diskutera hur deras kompetens kan användas, underströk hon.

Sida har bland annat startat ett spännande samarbete med Kambodja om hur man bygger upp en modern arbetsmarknad med Sverige som en av förebilderna, berättade Charlotte Petri Gornitzka.

– Sverige har ju lång erfarenhet av samverkan mellan näringsliv, fackföreningar och samhälle, så vi har viktig kunskap att förmedla.

H&M är ett av flera svenska företag med produktion i Kambodja och deltar i projektet. Bland annat utbildar de nu kambodjanska medarbetare till mellanchefer, personer som tidigare rekryterades från bland annat Sverige.

– Det är ett konkret exempel på hur man kan bidra till att höja den inhemska kunskapsnivån.

Ökad rörlighet för arbetskraften mellan länderna i Asien är en fråga som företagen i regionen ofta tar upp, berättade Sida-chefen.

– Länderna kan inte lösa frågan om tillgång på arbetskraft med rätt kompetens själva. De måste skapa regelverk som gör det lättare för arbetskraften att flytta mellan länderna. Detta är ytterligare en fråga vi kan arbeta med.

Trafficking är en oönskad och obehaglig effekt av den ökade rörlighet och ökad efterfrågan på arbetskraft. Att motverka alla former av människohandel är också ett viktigt område för Sida, underströk hon vidare.

Jenny Johansson på Scania är engagerad i flera projekt i bland annat Chile, Colombia och flera afrikanska länder där Scania bedriver verksamhet. Ett syfte är att stödja jobb och utbildning för unga. Sverige har ju många globala företag och lång erfarenhet av att arbeta med lokal arbetskraft i utvecklingsländer. 

Det händer att personer som fått utbildning genom oss flyttar till ett annat land där de får bättre lön och villkor, berättade hon, men det såg Sida-chefen inte som något problem.

– Att personer får hjälp till jobb och utbildning är alltid en tillgång, för det egna landet och regionen.

Samtidigt finns det fallgropar när det gäller globala insatser för jobb, konstaterade Sandro Scocco.

– De fattigaste länderna har ofta de sämsta institutionerna, även på arbetsmarknadsområdet, och risken är stor att man inte kan samarbeta med dem på ett rimligt sätt, konstaterade han.

I Sverige finns det en lång erfarenhet av att ta hand om utländsk arbetskraft som dock verkar ha fallit i glömska, fortsatte Scocco, och syftade på ett starkt engagemang från näringslivet  – något som definitivt lönade sig på 60-talet.

– På 1960-talet var sysselsättningsgraden i Sverige högre bland utlandsfödda än bland infödda svenskar! Och skälet var att näringslivet verkligen samarbetade med myndigheterna för att ordna jobb. 

Arbetskraftens rörlighet är en mycket viktig fråga, underströk han, och varnade för att Europa var på väg in i den ”sämsta av världar” om vi inte lyckas hantera Eurokrisen och dess följder:

– I Europa blir människor allt äldre. Allt färre unga ska alltså försörja en växande och allt mer vårdkrävande grupp pensionärer. Samtidigt finns det miljontals unga i Afrika som går utan jobb.

Den sämsta av världar innebär ett åldrande Europa med dålig ekonomi, en fortsatt restriktiv invandringspolitik och växande främlingsfientlighet – och massarbetslöshet och social oro i Afrika.
Drömscenariot är det motsatta – att Europas ekonomi stabiliseras, unga afrikaner får jobb och utbildning, och ekonomierna i både Europa och Afrika växer.

– Vi måste inse att den växande gruppen arbetslösa unga är en tickande bomb, som vi måste hjälpa till att desarmera.

Situationen idag är unik, det finns ingen tidigare erfarenhet av något liknande, instämde Angelica Bermudez-Svankvist.

– Det råder finansiell oro, inte minst i Eurozonen. Arbetslösheten är på väg att bita sig fast på en hög nivå i många länder, och med en hög andel långtidsarbetslösa. En mycket stor grupp går i pension de närmaste tio åren, ändå riskerar flera länder arbetskraftsbrist inom viktiga områden som hälso- och sjukvård – och särskilt inom äldreomsorgen.

– Allt detta sammantaget är en helt ny situation. Men det vi vet är att vi måste samverka för att stärka den globala framtiden!

Seminariefakta:

2/7: Jobb till världens unga? En global affär!
Medverkande: Charlotte Petri Gornitzka, GD, Sida. Angeles Bermudez-Svankvist, GD, Arbetsförmedlingen. Sandro Scocco, ekonom samhällsdebattör. Jenny Johansson, chef Public Affaires, Scania.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän