Nya ledamöter till Sidas styrelse

Uppdaterad: 26 juni 2014

En ny ledamot har utsetts till Sidas styrelse: Thomas Rolén. Regeringen avser dessutom att utse ytterligare en ledamot inom kort. Mats Sjöstrand kvarstår i rollen som ordförande.

Som många myndigheter med en komplex och ekonomiskt omfattande verksamhet leds även Sida av en styrelse. Det är regeringen som utser vilka som ska sitta i Sidas styrelse och vem som ska vara ordförande. Styrelsen har ett kollektivt ansvar för Sidas totala verksamhet inför regeringen.

Nu har en ny ledamot utsetts; Thomas Rolén som är kammarrättspresident vid Kammarrätten i Stockholm.  Mats Sjöstrand omförordnas att vara ordförande i styrelsen. Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka ingår också i styrelsen, vars förordnande sträcker sig till 30 juni 2014.

Regeringen avser att utse ytterligare en ledamot inom kort.

Sedan den 5 juli, 2012 består Sidas styrelse av följande personer:

 

  • generaldirektören Mats Sjöstrand (ordförande)
  • direktören Heléne Vibbleus Bergquist
  • ambassadören Lennart Båge
  • kammarrättspresidenten Thomas Rolén
  • personliga assistenten Rosita Runegrund
  • generaldirektören Charlotte Petri GornitzkaSidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän