• Medarbetare strömmar ut från ämbetet i Zona 1 i Guatemala City då riksåklagaren kan ta emot. Gatubarn på slitna madrasser intill åklagarämbetet skvallrar om ...
  • En ny ledamot har utsetts till Sidas styrelse: Thomas Rolén. Regeringen avser dessutom att utse ytterligare en ledamot inom kort. Mats Sjöstrand kvarstår i ...
  • Vart är Somalia på väg? I slutet av Almedalsveckan diskuterades Somalia under ett mycket välbesökt seminarium på Säkerhetspolitiskt sommartorg. Landet har ...
  • Sextio år av konflikt och tillbakagång kan inte lösas över en natt, även om utvecklingen nu snabbt förändras i positiv riktning. De största utmaningarna för ...
  • Vad innebär det att den nya stora biståndsaktören Kina inte kräver mänskliga rättigheter av sina mottagarländer? Vilka värderingar ska styra det svenska ...
  • Förväntningarna på demokrati och ökad jämställdhet var stora under den arabiska våren. Men vad händer nu - blir det demokrati för alla? Och framför allt – vad ...
  • Svensk arbetsmarknadspolitik i Kambodja, diskussioner med friställda spanska gruvarbetare och insatser mot trafficking i Moldavien. Det är några exempel på hur ...