Regeringens regleringsbrev.

Foto: Helena Landstedt

Nya uppdrag och besked i regleringsbrevet

Uppdaterad: 26 juni 2014

I regleringsbrevet för 2012 har vi fått i uppdrag att utveckla analys och bedömning av resultat i insatsuppföljningen. De tre tematiska prioriteringarna på demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen ligger fast.

Andra prioriteringar är att säkerställa kvaliteten i myndighetens statistik, att stärka integreringen mellan olika finansieringsformer, utveckla förmågan att hantera och förebygga korruption samt att leva upp till svenska åtaganden från högnivåmötet i Busan.

De senaste två åren har Sida arbetat målinriktat för att skapa kontroll över den ekonomiska situationen och bland annat infört en ny rutin för uppföljning av förvaltningsanslaget. I årets regleringsbrev finns en påminnelse om att det är viktigt att Sida kommer i ekonomisk balans senast 2012.

Särskilda uppdrag

Under 2012 har Sida fått fyra särskilda uppdrag av regeringen. Bland annat ska vi bidra med underlag till nya strategier för samarbetet med Sudan, Tanzania, Zambia samt Västbanken och Gaza. Vi ska också redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs i samverkan med andra statliga myndigheter och följa upp vårt arbete med etiska riktlinjer i utvecklingssamarbetet.

Under 2012 etablerar regeringen nya riktlinjer för strategier i det bilaterala utvecklingssamarbetet. Det innebär att strategierna för Sudan, Tanzania, Zambia, Västbanken och Gaza samt Etiopien och förhållningssättet för Somalia  förlängs tills nytt beslut fattats. Det innebär också att vi ska avvakta med bedömningsunderlag för strategier som löper ut under 2012 till den nya strategiprocessen har beslutats. Det berör samarbetet med Demokratiska republiken Kongo (DRK), Moçambique, Zimbabwe, Västra Balkan (Albanien, Kosovo, Serbien) och Guatemala. Även strategin för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet förlängs att gälla tills nytt beslut fattats.

Här kan du läsa (och skriva ut) regleringsbrevet i sin helhet (pdf).


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän