Bistånd till kultur minskar

Uppdaterad: 26 juni 2014

Svenskt stöd till renodlade kulturprojekt har minskat de senaste åren. Från mitten av 2000-talet till idag har utbetalningarna till kulturinsatser minskat från 180 miljoner till drygt 40 miljoner.

 - Kultur är fortfarande ett viktigt område att arbeta med, till exempel som en del i vårt stöd till yttrandefrihet, tillgång till information och medier, säger Joachim Beijmo, kommunikationschef på Sida.

Minskningen är en följd av att regeringen har beslutat om nya strategier för samarbetsländer och regioner där kultursamarbetet tidigare var omfattande. Det handlar bland annat om Sydafrika, Vietnam, Namibia och det regionala samarbetet i Afrika.

 

- Vårt val av insatser styrs av de strategier regeringen beslutar om för länder och regioner, förklarar Joachim Beijmo.

En annan anledning till att insatserna för kultur har blivit färre är att Sverige har ökat stödet i konflikt- och postkonfliktländer. I de länderna är kultursamarbeten inte lika vanliga.

Ett område där det svenska stödet har ökat de senaste åren är till medier, demokratiaktivister och yttrandefrihetskämpar.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän