Årets journaliststipendiater utsedda

Uppdaterad: 26 juni 2014

Demokratiprocessen i Burma, situationen för journalister i Etiopien, mänskliga rättighetsfrågor i nordöstra Indien och antibiotikaanvändning i Peru. Det är några av de projekt som 17 journalister nu får möjlighet att studera närmare när Hiertanämnden nu tagit beslut om hur Sidas årliga journaliststipendier ska fördelas.

Sida har under 2000-talet årligen avsatt medel för att svenska journalister ska få möjligheter att besöka utvecklingsländer och öka sin kunskap om utvecklingsfrågor och biståndsverksamhet.

 - I en mediebransch under hård ekonomisk press finns inte alltid resurser till att genomföra tids- och kostnadskrävande resor för att belysa utvecklingsfrågor. Vi tror att stipendiet kan spela en viktig roll för att journalister ska kunna utveckla intresse och kunskap om problem och framgångar i utvecklingsländerna, säger Joachim Beijmo, Sidas kommunikationschef.

Varje år får Hiertanämnden, som hanterar stipendierna, in ett stort antal kvalificerade stipendieansökningar. Nämnden gör en fristående bedömning av ansökningarna. Från och med förra året valde Sida att utöka stipendiefonden och ge fler journalister möjlighet att få stipendier.

Stödet ingår som en del av Sidas uppdrag att öka den svenska allmänhetens kunskap om situationen i utvecklingsländer, svenskt bistånd och dess resultat samt frågor som rör utvecklingens drivkrafter i utvecklingsländer.

Se vilka som fått årets journaliststipendier   och läs mer om stöd och stipendier genom Sida.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän