Greg Mills

Foto: Sida

Sex utmaningar för Afrikas utveckling

Uppdaterad: 3 juni 2014

Hur kommer den afrikanska kontinenten att utvecklas och vilka faktorer styr den processen? Greg Mills, direktör för sydafrikanska Brent Hurst foundation presenterade sin syn på kontinentens framtid.

– Det är inte biståndet som är viktigast för Afrikas tillväxt, det är den privata sektorn, säger Greg Mills.

En utveckling utan tillväxt är inte möjlig. Det är inget unikt för Afrika utan gäller även för resten av världen, menar Greg Mills som heller inte vill se någon särskild utvecklingsmodell för Afrika. Titta istället på biståndsgivarnas egna privata sektorer och hur de har utvecklats.

För att minska fattigdomen krävs en årlig tillväxt på minst sex procent, eller åtta procent enligt Världsbanken. Men det handlar inte bara om tillväxt i sig, utan att tänka strategiskt för vilken industri man bör satsa på att attrahera, där man kan konkurrera mot länder som Kina eller Bangladesh.

– Turism är ett bra exempel där Afrika har många stora fördelar mot Asien. Men vi måste bygga ut infrastrukturen, skapa mer flygförbindelser och göra det lättare för turister att söka visum, säger han.

Greg Mills lyfter fram sex stora utmaningar som kommer att påverka kontinentens framtid. Den ökande befolkningsmängden är en av dem, år 2025 kommer en av fyra unga i världen att komma från Afrika söder om Sahara, och hälften av dem att bo i städer. Det kräver en ökad satsning på såväl urban infrastruktur som att säkerställa tillväxten på landsbygden eftersom matproduktionen är ett oroväckande område. Samtidigt menar han att det är just den unga generationen som har de största möjligheterna att ta sig ur fattigdom.

Tillväxt och differentiering är en annan utmaning; Afrikas tillväxtmöjligheter ser mycket bättre ut idag än för 20 år sedan. Men det är viktigt att inte tala om ett Afrika, utan om en hel kontinent med 55 väldigt olika stater.

Matproduktionen är ett oroväckande område. De flesta afrikanska stater är nettoimportörer och afrikaner lägger i genomsnitt två tredjedelar av sin lön på att få mat på bordet. Investeringar i jordbruket behövs för att öka avkastningen. 

Dålig infrastruktur är ett annat stort problem som hämmar en ekonomisk utveckling. Ny teknik som mobiltelefoni har gjort att många som tidigare inte haft tillgång till telefon nu kan kommunicera mobilt. Men mer investeringar i infrastruktur krävs.

Se Greg Mills fulla presentation av de sex faktorer som påverkar Afrikas utveckling
Läs Greg Mills artikel Digging beneath Africa’s headlines

Läs även den sammanfattande nyhetstexten  från Afrikaseminariet den 19 januari där Greg Mills med flera talade.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän