• Samordningen har varit rörig och omständigheterna svåra. Ändå kan vi se positiva resultat av återuppbyggnadsarbetet i Haiti. På Sida håller vi dialogseminarium ...
  • Ett nytt partnerskap, med nya aktörer och ökat fokus på transparens och resultat. Busanmötet var ett steg framåt mot ett effektivare bistånd, men samtidigt ...
  • Demokratiprocessen i Burma, situationen för journalister i Etiopien, mänskliga rättighetsfrågor i nordöstra Indien och antibiotikaanvändning i Peru. Det är ...
  • Den privata sektorn är en viktig nyckel till en snabbare utveckling i Afrika. Men för att tillväxten ska ta fart på samma sätt som den gjort i Asien, då krävs ...
  • Budgetstöd är ett effektivt sätt att bidra till utveckling när givarnas och mottagarländernas regeringar har gemensamma mål. Men den omdiskuterade ...
  • Svenskt stöd till renodlade kulturprojekt har minskat de senaste åren. Från mitten av 2000-talet till idag har utbetalningarna till kulturinsatser minskat från ...
  • I regleringsbrevet för 2012 har vi fått i uppdrag att utveckla analys och bedömning av resultat i insatsuppföljningen. De tre tematiska prioriteringarna på ...