Våld mot kvinnor är ett utbrett problem världen över. Mellan 15 och 70 % har utsatts för det enligt en studie gjord av WHO.

Foto: Jenny Matthews / Panos Pictures

Våld mot kvinnor finns i alla länder

Uppdaterad: 26 juni 2014

En av tre kvinnor världen över utsätts för fysiskt, sexuellt eller annan typ av våld under sin livstid. Projektet ”Dödsorsak: Kvinna” som lanseras idag på Internationella Brottsofferdagen sätter ljus på problematiken.

Könsrelaterat våld hindrar framförallt utsatta kvinnor och flickor från att delta i utvecklingen och försvårar tillträde till utbildning, arbete och en bra hälsa. Samtidigt leder det till ytterligare fattigdom och riskerar att bidra till en ökad spridning av hiv.

”Dödsorsak Kvinna” är en unik och omfattande journalistisk granskning av våld mot kvinnor från tio länder i olika delar av världen. I varje land skildras kvinnor som överlevt våldet och de som arbetar för förändring. Med hjälp av anhöriga kan också döda kvinnors historia berättas.

 - Ett viktigt syfte med projektet har varit att uppdatera information och argument om varför det är viktigt att arbeta med frågan i alla våra samarbetsländer förklarar Marie Nilsson, jämställdhetsrådgivare på Avdelningen för konflikt- och postkonfliktsamarbete på Sida. Exempel från olika delar av världen illustrerar också att detta är ett globalt fenomen och att man inte ska skuldbelägga vissa länder. Det kan ge unika möjligheter att kunna referera till exempel från Sverige eller USA i dialogen i Kongo eller Zambia.

I länder som är eller varit i konflikt är problemet särskilt stort och utgör ett av de största hindren för utveckling och fred.

 - Vi tror att projektets resultat kan bidra till att belysa allvaret i våldet som drabbar kvinnor världen över. Genom personliga berättelser synliggörs strukturer, och utvecklingen i Sverige sätts i ett globalt sammanhang, säger Carina Ohlsson förbundsordförande på Sveriges Kvinnojourer som varit Sidas partner i projektet.

Slutprodukten är en hemsida som innehåller all information från de 10 länderna – totalt 150 reportage. Från och med idag – Internationella brottsofferdagen - finns materialet och berättelserna tillgängligt på www.causeofdeathwoman.com.

Bakom projektet står journalisterna Karin Alfredsson, Linda Forsell och Kerstin Weigl, samt Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR). Bland bidragsgivarna finns Sida och Sigrid Rausing Trust.

Journalisterna har besökt USA, Sydafrika, Egypten, Sverige, Pakistan, Mexiko, Brasilien, Kongo, Spanien och Ryssland.

Läs mer om Sidas övriga arbete för Kvinnors säkerhet och bekämpning av könsrelaterat våld.


 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän